bip
aktualnosci
wydarzenia
rok szkolny
rok szkolny
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla Rodzicow
Informacje Dla Rodzicow
zajecia pozalekcyjne
Samorz±d Uczniowski
Rada Rodzicow
¦wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
Klasy
Facebook
archiwum
archiwum
archiwum
facebook
Strona g³ówna
Prawo szkolne
Rada Pedagogiczna
Spacer po Szkole

Start

26. Sierpień 2016

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/17 odbędzie się 1.09.2016r (czwartek) na sali gimnastycznej naszej szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 8.00 - klasy 1-3
godz. 9.30 - klasy 4-6

 


Serdecznie zapraszamy!

19. Lipiec 2016

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do klasy I na rok szkolny 2016/17. Zapisy kandydatów będą trwały do 31 sierpnia 2016 r.

.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy dzieci z rocznika 2009 i 2010 zamieszkałych na terenie Świętochłowic lub innych sąsiednich miast.

.

Jednocześnie chcemy poinformować wszystkich rodziców zainteresowanych nauką ich dzieci w naszej szkole, że mamy możliwość utworzenia mało licznych klas (11-12 osobowych). W przypadku zgłoszenia się jeszcze przynajmniej jednego kandydata utworzymy dwa oddziały, co korzystnie wpłynie na indywidualizacje pracy z dziećmi, poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz lepszy kontakt dzieci z nauczycielem i rówieśnikami. Tylko w najbliższym roku szkolnym mamy możliwość tworzenia tak mało licznych klas, w kolejnych latach liczebność uczniów w klasach będzie znacznie większa.

.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji uzupełniającej uzyskać można w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie (32 2455217).

Zapraszamy!

..

19. Lipiec 2016

 Ważny komunikat
ZAPISY DO ŚWIETLICY na 2016/2017

Proszę o pobranie z załącznika, wypełnienie i zwrot karty zapisu do świetlicy szkolnej na rok 2016/2017. Kartę należy oddać w sekretariacie w TRYBIE PILNYM- sekretariat pełni dyżur w lipcu w godzinach 8-13.

Brak karty zapisu jest równoznaczny z nieprzyjęciem ucznia do świetlicy na rok 2016/2017.

Komunikat o zapisach do świetlicy był udostępniony przez cały czerwiec. Niestety nie wszystkie karty zgłoszenia zostały zwrócone. Informacja dotycząca ilości uczniów uczęszczających do świetlicy jest niezwykle istotna.
Zebranie kart jest niezbędne do przekazania organowi prowadzcącemu szkołę w celu zorganizowania pracy świetlicy na przyszły rok szkolny.

więcej…

21. Czerwiec 2016

Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 w załączniku.

Plik można pobrać i wydrukować. 

 

18. Marzec 2016

Przekazujemy Państwu list, jaki do całej społeczności szkolnej, skierowała pani Monika Szymczak - prezes Fundacji "Na Rzecz Zdrowa Szkoła" działającej przy naszej szkole.

..

List można zobaczyć wyświetlając załącznik w formie pdf.


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl