bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
29. Listopad 2021

 

6. Pa糳ziernik 2021

 

 

W SP 2 rusza Dwójkolandia  – Akademia Weso硑ch Przedszkolaków Dwójki!

 

Co miesi眂, w 秝i阾och硂wickiej Szkole Podstawowej nr 2, odbywa si b阣 spotkania dla pi阠io i sze禼iolatków ze i阾och硂wic i okolic - Dwójkolandia. Tematyka spotka b阣zie bardzo ró縩orodna: od warsztatów matematycznych, po artystyczne i j陑ykowe.

 

W najbli縮zy czwartek, 23 wrze秐ia, zapraszamy wszystkie dzieci na sportowe szale駍two w sali gimnastycznej SP 2.

 

Warto wpa舵 do naszej Szko硑, tam zawsze dzieje si co ciekawego! – zach阠a dyrektor SP 2, pan Marek Reich.

 

W najbli縮zy czwartek zaj阠ia odbywa si b阣 w godzinach 16:30 – 17:30.

 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami!

 

 

24. Lipiec 2021

 

Podr阠zniki do Religii:

 

 

 • Klasa I - Poznaj Bo縴 秝iat, Wydawnictwo Jedno舵 – nowy program, tylko podr阠znik
 • Klasa II - Odkrywam królestwo Bo縠 , Wydawnictwo Jedno舵 – nowy program, tylko podr阠znik,
 • Klasa III – Przyjmujemy Pana Jezusa, Wydawnictwo Sandomierz, podr阠znik i 鎤iczenia
 • Klasa IV – Jestem Chrze禼ijaninem, Wydawnictwo Sandomierz, podr阠znik i 鎤iczenia
 • Klasa V - Szcz甓liwi, którzy szukaj prawdy, Wydawnictwo Jedno舵 – nowy program, podr阠znik i 鎤iczenia
 • Klasa VI – Szcze秎iwi, którzy odkrywaj pi阫no, Wydawnictwo Jedno舵 - nowy program, tylko podr阠znik 
 • Klasa VII – Spotkanie ze S硂wem, Wydawnictwo Sandomierz, tylko podr阠znik
 • Klasa VIII – Aby nie usta w drodze, Wydawnictwo Sandomierz, tylko podr阠znik

*UWAGA :

PRZY ZAKUPIE PODR蔆ZNIKA WA疦E JEST PODANIE WYDAWNICTWA, pod tym samym tytu砮m mog by dwa ró縩e podr阠zniki z innych wydawnictw.

Nowe podr阠zniki b阣 dost阷ne dopiero w sierpniu.

 

Podr阠zniki do J陑yka Niemieckiego:

 

 • Klasa 3- " Ich und du neu 3" podr阠znik i 鎤iczenia. Ewa Krawczyk, Justyna Zast眕i硂
 • Klasa 4- " Mach mit neu 1" podr阠znik i 鎤iczenia. Mieczys砤wa Materniak, Halina Wachowska
 • Klasa 5 - kontynuacja podr阠znika i 鎤icze z tamtego roku, w drugim semestrze: "Mach mit neu 2" podr阠znik i 鎤iczenia. Mieczys砤wa Materniak, Halina Wachowska
 • Klasa 6- kontynuacja podr阠znika i 鎤icze z tamtego roku "Mach mit neu 2" Mieczys砤wa Materniak, Halina Wachowska.

   

   


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl