bip
aktualnosci
wydarzenia
rok szkolny
rok szkolny
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla Rodzicow
Informacje Dla Rodzicow
zajecia pozalekcyjne
Samorz±d Uczniowski
Rada Rodzicow
¦wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
Klasy
Facebook
archiwum
archiwum
archiwum
facebook
Strona g³ówna
Prawo szkolne
Rada Pedagogiczna
Spacer po Szkole

Start

27. Czerwiec 2016

 Ważny komunikat
ZAPISY DO ŚWIETLICY na 2016/2017

Proszę o pobranie z załącznika, wypełnienie i zwrot karty zapisu do świetlicy szkolnej na rok 2016/2017. Kartę należy oddać w sekretariacie w TRYBIE PILNYM- sekretariat pełni dyżur w lipcu w godzinach 8-13.

Brak karty zapisu jest równoznaczny z nieprzyjęciem ucznia do świetlicy na rok 2016/2017.

Komunikat o zapisach do świetlicy był udostępniony przez cały czerwiec. Niestety nie wszystkie karty zgłoszenia zostały zwrócone. Informacja dotycząca ilości uczniów uczęszczających do świetlicy jest niezwykle istotna.
Zebranie kart jest niezbędne do przekazania organowi prowadzcącemu szkołę w celu zorganizowania pracy świetlicy na przyszły rok szkolny.

więcej…

26. Czerwiec 2016

.

..

21. Czerwiec 2016

Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 w załączniku.

Plik można pobrać i wydrukować. 

 

18. Marzec 2016

Przekazujemy Państwu list, jaki do całej społeczności szkolnej, skierowała pani Monika Szymczak - prezes Fundacji "Na Rzecz Zdrowa Szkoła" działającej przy naszej szkole.

..

List można zobaczyć wyświetlając załącznik w formie pdf.

9. Marzec 2016

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po naszej szkole. Pokażemy miejsca, z których jesteśmy dumni, bo udało się je urządzić dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej.

---> SPACER PO SZKOLE

..


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl