bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
30. Maj 2021

 

Ju od jutra wszyscy uczniowie wracaj do szko硑 na nauczanie stacjonarne.

W zwi眤ku z tym Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna przygotowa砤 dla rodziców kilka porad. 

 

 

23. Maj 2021

 

24. Kwiecie 2021

 

Kolejna klasa sportowa w SP2!

 

 

 

 

 

Link do video z udzia砮m naszych Sportowców :

 

Siatkówka w naszym mie禼i nieod潮cznie kojarzy si ze 秝i阾och硂wick Szko潮 Podstawow nr 2. Od lat w szkole organizowane s miejskie i rejonowe zawody w pi砪e siatkowej i mini siatkówce, oraz, dla doros硑ch mi硂秐ików tego sportu, coroczny Turniej o Puchar Prezydenta Miasta i阾och硂wice. Kolejne pokolenia m硂dych siatkarzy ucz si i trenuj w murach SP2.

 

 

Aktualnie w szkole dzia砤j trzy oddzia硑 sportowe, a od wrze秐ia planowane jest otwarcie kolejnego. Wszystkich uczniów klas trzecich, którzy chcieliby 潮czy uprawianie siatkówki z wysokim poziomem nauczania, zapraszamy do naszej klasy sportowej – mówi dyrektor SP2, pan Marek Reich.

 

 

Uczniowie realizuj 6 godzin treningowych, które uj阾e s w planie lekcji. 1czenie uprawiania sportu oraz obowi眤ków szkolnych uczy dobrej organizacji i sumienno禼i, wa縩e s tak縠 prozdrowotne aspekty aktywnego trybu 縴cia – dodaje pan dyrektor. Uczniowie klas sportowych latem uczestnicz w sportowych obozach siatkarskich, najcz甓ciej nad morzem. Wa縩e jest tak縠 uczestnictwo w sportowej rywalizacji, która kszta硉uje charakter i uczy d笨enia do celu – wspomina dyrektor Reich.

 

 

W tym celu, wspólnie z rodzicami, powo砤li秏y Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka i阾och硂wice” - t硊maczy. Ju w przysz硑m sezonie planowany jest udzia m硂dych zawodników w rozgrywkach ligowych. Szko砤 Podstawowa nr 2 posiada tak縠 dobr baz treningow oraz do秝iadczon kadr trenersk. Jestem przekonany, 縠 rozpocz阠ie nauki w klasie sportowej to dobry wybór – podsumowuje pan dyrektor.

 

 

 

Zapisy w sekretariacie szko硑 trwaj do 7 maja 2021. Test sprawno禼iowy dla kandydatów odb阣zie si 13 maja, od godziny 16:00.

 

 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl