bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch
2. Grudzie 2018

 

4. Listopad 2018

22. Wrzesie 2018

 

 

 

 

W tym roku szkolnym nasza szko砤 przyst眕i砤 do projektu „Cybernauci czyli  kompleksowego  kszta硉owania bezpiecznych zachowa w sieci”. To  projekt szkoleniowy realizowany przez Fundacj Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. G丑wnym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpiecze駍twa korzystania z sieci przez dzieci i m硂dzie, a tak縠 ich rodzic體, opiekun體 i nauczycieli. Zasadniczym dzia砤niem w projekcie jest realizacja warsztat體 z uczniami, rodzicami i nauczycielami szk蟪  w ca砮j Polsce. W naszej szkole odby硑 si ju pierwsze warsztaty z uczniami.

 

 

Rodzic體 na spotkanie w ramach projektu zapraszamy ju dzisiaj dnia 30.10.2018r. na godzin 17:00.


 

 


 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl