bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch
4. Listopad 2018

22. Wrzesie 2018

 

 

 

 

W tym roku szkolnym nasza szko砤 przyst眕i砤 do projektu „Cybernauci czyli  kompleksowego  kszta硉owania bezpiecznych zachowa w sieci”. To  projekt szkoleniowy realizowany przez Fundacj Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. G丑wnym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpiecze駍twa korzystania z sieci przez dzieci i m硂dzie, a tak縠 ich rodzic體, opiekun體 i nauczycieli. Zasadniczym dzia砤niem w projekcie jest realizacja warsztat體 z uczniami, rodzicami i nauczycielami szk蟪  w ca砮j Polsce. W naszej szkole odby硑 si ju pierwsze warsztaty z uczniami.

 

 

Rodzic體 na spotkanie w ramach projektu zapraszamy ju dzisiaj dnia 30.10.2018r. na godzin 17:00.


 

 


 

 

Podr阠zniki Szkolne 2018-2019

30. Czerwiec 2018

 

 W ROKU SZKOLNYM 2018/19 WSZYSTKIE PODR蔆ZNIKI DLA KLAS 1- 8 S BEZPTNE

 


 ZA WYJKIEM : 

J蔤YKA NIEMIECKIEGO W KLASACH 2- 6

RELIGII – WE WSZYSTKICH KLASACH (1-8)

 

 

 

J蔤YK NIEMIECKI

Klasa

Tytu

Wydawnictwo

KLASA 2

„ICH UND DU 2” - podr阠znik, materia硑 鎤iczeniowe.

Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zast眕i硂

PWN

KLASA 3

„ICH UND DU 3” - podr阠znik, materia硑 鎤iczeniowe.

Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zast眕i硂

 

KLASA 4

„MACH MIT NEU 1” -podr阠znik, materia硑 鎤iczeniowe.

Halina Wachowska, Mieczys砤w Materniak

 

KLASA 5

KONTYNUACJA  - „MACH MIT NEU 1” -podr阠znik, materia硑 鎤iczeniowe.

+ drugi semestr „MACH MIT NEU 2”

autor: Halina Wachowska, Mieczys砤w Materniak

KLASA 6

kontynuacja : „DER DIE DAS NEU 5” - podr阠znik, 鎤iczenia.

Autor  Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zast眕i硂

 

RELIGIA

Klasa

Tytu

 

Wydawnictwo

KLASA 1

Jeste秏y w rodzinie Pana Jezusa

 

Tylko podr阠znik

 

 

Wydawnictwo Diecezyjne Sandomierz

KLASA 2

Kochamy Pana Jezusa

 

苭iczenia + podr阠znik

KLASA 3

Przyjmujemy Pana Jezusa

 

KLASA 4

Jestem Chrze禼ijaninem

 

Tylko podr阠znik

KLASA 5

Wierz w Boga

 

KLASA 6

Wierz w Ko禼i蟪

 

KLASA 7

Spotkanie ze s硂wem

 

KLASA 8

Aby nie usta w drodze

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl