bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch
14. Czerwiec 2016

 SEJMIK UCZNIOWSKI

Dnia 24.05.2016 r. odby si w naszej szkole Sejmik Uczniowski. Przedstawiciele klas wyposaeni w materiay wypracowane wraz z klas zasiedli w krgu i przedstawiali kolejno efekty swojej pracy nad eliminowaniem „zakcaczy”. Uczniowie przedstawiajc swoje osignicia oceniali si w zalenoci na ile s zadowoleni ze swoich dziaa, jak rwnie przedstawiali korzyci wynikajce z pracy nad lekcj bez zakcaczy 
Wszyscy zgodnie przyznali, e jeli wiadomie nad tym pracuj to wicej…

14. Czerwiec 2016

MIDZYSZKOLNY KONKURS JZYKA ANGIELSKIEGO

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odby si Midzyszkolny Konkurs Jzyka Angielskiego sprawdzajcy wiedz uczniw z zakresu gramatyki, sownictwa oraz umiejtnoci suchania i czytania ze zrozumieniem z jzyka angielskiego. W konkursie tym wzio udzia 14 uczniw z piciu…

11. Czerwiec 2016

"JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM" 

Uczniowie Szkoy Podstawowej nr 2 wzili udzia w akcji promujcej czytanie” JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM”. Akcja miaa charakter oglnopolski i polegaa na czytaniu jak najwikszej iloci osb w tym samym czasie. W szkole SP 2 do akcji przyczyo si 265 uczniw wraz z nauczycielami i 10 czerwca 2016 o godz. 10.00 czytali swoje ulubione ksiki na boisku szkolnym.

9. Czerwiec 2016

XXVII RAJD SZKOY

31 maja odby si ju XXVII rajd, na ktry wyjeda prawie caa nasza szkoa, poniewa uczestnicz w nim wszyscy uczniowie, nauczyciele, dyrektor inni pracownicy. Meta rajdu znajdowaa si w schronisku "Stefanka" na Koziej Grze. Na met prowadziy trzy trasy o rnym stopniu trudnoci, w zalenoci od moliwoci dzieci. Po dotarciu na met rajdu uczniw czekay konkurencje sportowe, konkurs wiedzy o Beskidzie i "samarytanka". Kada klasa…

5. Czerwiec 2016

PIKNIK RODZINNY

Dnia 24 maja 2016 w naszej szkole odby si kolejny Piknik rodzinny. Jak co roku nasza szkoa zaoferowaa wszystkim zgromadzonym wietn zabaw, kady mg znale co dla siebie.

W programie tegorocznego pikniku nie mogo zabrakn stoisk przygotowanych przez rodzicw, gdzie mona byo naby orzewiajc galaretk, przepyszne ciasta, kanapki oraz zimne i ciepe napoje. Dla najmodszych bya zorganizowana loteria fantowa, konkurencje sportowe, rzutki, tenis…


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl