bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

25.03.2013 odbyy si zawody rejonowe w szachach dziewczt i chopcw w Siemianowicach. Startowao 9 szk z rejonu Chorzw-witochowice- Siemianowice (po 3 szkoy z poszczeglnych miast)
Dziewczta zajy IV miejsce w skadzie: Karolina Marzec i Izabela Szymczak.
Chopcy zajeli II miejsce w skadzie: Tomasz Kuak i Franciszek Sprung.


Naley doda, e w nieoficjalnej indywidualnej klasyfikacji Tomasz Kuak z kl 5b zaj I miejsce, a Karolina Marzec z kl 6b bya czwarta.


Serdecznie im gratulujemy
!!

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl