bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

KOLEJNE SUKCESY ! 

Ju po raz kolejny uczniowie naszej szkoy wzili udzia w Midzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. W czerwcu 2020 roku uczniowie zmierzyli si z amigówkami i zadaniami matematycznymi w nowej formule konkursu online.

W tym roku dwoje uczniów uzyskao wyrónienie:

Jakub Nowacki klasa III

Amelia wity klasa VI

Gratulujemy wszystkim uczestnikom osignitych wyników i zapraszamy do kolejnych edycji.

Konkurs odbywa si w 4 kategoriach wiekowych:

  • kategoria ACZEK uczniowie klas 2 szkó podstawowych
  • kategoria MALUCH uczniowie klas 3 i 4 szkó podstawowych
  • kategoria BENIAMIN uczniowie klas 5 i 6 szkó podstawowych
  • kategoria KADET uczniowie klas 7 i 8 szkó podstawowych.

Gównym organizatorem konkursu matematycznego „Kangur" w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, natomiast midzynarodowym inicjatorem konkursu jest paryskie stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières". Organizatorem szkolnym bya pani Anna Winter.

Wszystkie osoby otrzymay upominek- ukadank logiczn – czteroelementowy tangram.

Wyniki :

WYNIKI !

 

 

 

 


 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl