bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

"JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM" 

Uczniowie Szkoy Podstawowej nr 2 wzili udzia w akcji promujcej czytanie” JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM”. Akcja miaa charakter oglnopolski i polegaa na czytaniu jak najwikszej iloci osb w tym samym czasie. W szkole SP 2 do akcji przyczyo si 265 uczniw wraz z nauczycielami i 10 czerwca 2016 o godz. 10.00 czytali swoje ulubione ksiki na boisku szkolnym.

..

  

    


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl