bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

BAL KARNAWAWY

19 stycznia by w naszej szkole niezwykle wyj眛kowym dniem. Od samego rana dzieci rozmawia硑 tylko i wy潮cznie o ogromnej przyjemno禼i, kt髍a mia砤 ich spotka w to zimowe popo硊dnie. Bal karnawa硂wy by tematem numer jeden :) W naszej szkole zago禼i砤 przemi砤 para: pani Klaunowa i pan Klaun, kt髍zy poprowadzili ca潮 imprez. Sala gimnastyczna na ten czas zamieni砤 si w niezywkle kolorowe, weso砮 i bajeczne miejsce. R罂nokolorowe balony, b硑szcz眂e serpentyny, barwne 砤馽uchy i maski r阠znie robione dope硁i硑 przepi阫nej dekoracji. Ale to nasi uczniowie byli najwa縩iejsi w tym magicznym dniu. Ich stroje karnawa硂we by硑 niezwykle pomys硂we, bardzo oryginalne i we wszystkich kolorach t阠zy. A mi硂 by硂 popatrze.A co poniekt髍ych, trudno by硂 rozpozna ;) Ca硑 czas wype硁i硑 dzieciom zabawy, ta馽e oraz przer罂ne konkurencje.By硑 tak縠 s硂dkie nagrody. I przede wszystkim kr髄owa砤 spontaniczna dzieci阠a rado舵, u秏iechni阾e bu糼i i b硑sk w oku :) By硂 magicznie, bajecznie, kolorowo i niezywkle weso硂:) Ju nie mo縠my si doczeka Balu w Karnawa 2016 ;)
Ach, jak mi硂 jest powpsomina :)

DSC08298.JPG DSC08300.JPG DSC08301.JPG DSC08305.JPG
DSC08316.JPG DSC08325.JPG DSC08328.JPG DSC08329.JPG
DSC08337.JPG      

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl