bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

KIERMASZ IECZNY


Kiermasz 秝i眛eczny w naszej szkole to coroczne spotkanie ca砮j spo砮czno禼i szkolnej ze sob oraz z okolicznymi mieszka馽ami. To spotkanie, na kt髍ym opr骳z mo縧iwo禼i zakupu wypiek體 i akcesori體 bo縪narodzeniowych wykonanych r阫oma uczni體 i rodzic體, mo縩a tak縠 nasyci si atmosfer zbli縜j眂ej si gwiazdki i doceni talenty artystyczne dzieci.


W tym roku kiermasz odby si 5 grudnia i wtedy to sala gimnastyczna ponownie zab硑sn瓿a blaskiem choinkowych lampek, kolorowych choinek oraz rozja秐ia砤 bia硑mi 秐ie縴nkami nabieraj眂 w ten spos骲 秝i眛ecznego i zimowego nastroju.


Spotkanie rozpocz瓿o si od przedstawienia o tematyce bo縪narodzeniowej przygotowanego przez uczni體 klasy 6a pt „ Nie by硂 dla nich miejsca”. O opraw muzyczn zadbali czwartoklasi禼i. Kol阣y w ich wykonaniu by硑 niezwyk硑m pokazem 秝i眛ecznej rado禼i.
Po obejrzeniu wyst阷體 artystycznych pan Dyrektor przedstawi wszystkim wyj眛kowych go禼i – dzieci z zaprzyja糿ionej Plac體ki Opieku馽zo-Wychowawczej "Szansa dla dziecka" z Bytomia, kt髍e specjalnie przyjecha硑 na kiermasz, by podzi阫owa nam za pomoc i wsparcie materialne w poprzednich miesi眂ach. Chwil potem rozpocz背 si kiermasz 秝i眛eczny.


Kiermasz w tym roku mia inny ni dotychczas charakter, ale i cel by szczeg髄ny. W tym roku wszystkie klasy zorganizowa硑 wsp髄nie jedno du縠 stoisko, na kt髍ym oferowano kupuj眂ym ciasta, s硂dycze, ozdoby 秝i眛eczne. Zar體no sprzedaj眂y, jak i kupuj眂y 秝ietnie si bawili. Najwi阫sz rado舵 mieli najm硂dsi, gdy to oni najch阾niej kupowali smako硑ki i 砤kocie, a tak縠 uczestniczyli w loterii pluszak體 zorganizowanej specjalnie na t okazj. Dla najm硂dszych uczestnik體 kiermaszu przygotowano r體nie szereg atrakcji, takich jak: wykonywanie kartek 秝i眛ecznych, przygotowywanie stroik體, malowanie gipsowych anio砶體 oraz ozdabianie piernikowych ciasteczek. Mo縩a by硂 r體nie zrobi sobie zdj阠ie w przebraniu Anio砤 lub wzi辨 udzia w konkursie na „Strongman’a”. Ruch na stoiskach by bardzo du縴. Zar體no kupuj眂 wypieki, bior眂 udzia w atrakcjach, jak i wrzucaj眂 pieni笨ki do puszek ka縟y m骻 przyczyni si do zgromadzenia funduszy przeznaczonych na pomoc naszej chorej uczennicy Karolinie Balla z 5b.


Dzi阫ujemy wszystkim zaanga縪wanym w zorganizowanie tegorocznego kiermaszu, a tak縠 wszystkim, kt髍zy nas w ten dzie odwiedzili, by wsp髄nie z nami rozpocz辨 przygotowania do 秝i眛, poczu 秝i眛eczn atmosfer i w ten spos骲 wspom骳 Karolin.


DSC01765.JPG DSC01767.JPG DSC01776.JPG DSC01777.JPG DSC01779.JPG
DSC01780.JPG DSC01782.JPG DSC01784.JPG DSC01787.JPG DSC01789.JPG
DSC01838.JPG DSC01862.JPG DSC01865.JPG DSC01897.JPG DSC01900.JPG
DSC01907.JPG DSC01915.JPG DSC01924.JPG DSC01925.JPG DSC01927.JPG
DSC01928.JPG DSC01930.JPG DSC01931.JPG DSC01936.JPG DSC01937.JPG
DSC01938.JPG DSC01949.JPG DSC01953.JPG DSC01968.JPG DSC01974.JPG
DSC01976.JPG DSC01990.JPG DSC02004.JPG DSC02006.JPG  

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl