bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

ID, ID I蔜A..
Pod takim has砮m spotkali秏y si w czwartkowe popo硊dnie jak ka縟ego roku na Kiermaszu i眛ecznym. W tym roku kiermasz bo縪narodzeniowy odby si w naszej szkole 5 grudnia, dzie przed Miko砤jem. By硂 nastrojowo i 秝i眛ecznie. Opr骳z stoisk z kuchennymi specja砤mi dla odwiedzaj眂ych przygotowano mn髎two atrakcji. Atmosfer dope硁i硂 przedstawienie przygotowane przez k蟪ko teatralne naszej szko硑 wyre縴serowane przez pani Joann Reptak-Niewiadomsk pod tytu砮m „Opowie舵 Wigilijna” na podstawie powie禼i Karola Dickensa. Wszyscy uczniowie wspaniale odegrali swoje role, co spotka硂 si z uznaniem widz體 zgromadzonych na widowni. Na szczeg髄ne podkre秎enie zas硊guje fakt, i przedstawienie to nale縜硂 do dosy powa縩ych i ukazywa硂 powag 秝i眛 Bo縠go Narodzenia.


Po wyst阷ie wszyscy zgromadzeni uczniowie, ich rodzice i nauczyciele, a tak縠 zaproszone dzieci wraz z opiekunem z o秗odka opieku馽zo-wychowawczego „Szansa dla dziecka” mieli okazj zakupi 秝i眛eczne ozdoby oraz stroiki. Stoiska z 秝i眛ecznymi 砤kociami, ciastami, napojami i stroikami przygotowane przez rodzic體 cieszy硑 si jak zawsze du縴m powodzeniem. Ch阾ni mogli te zrobi w砤snor阠znie ozdoby na choink a tak縠 przyozdobi anio砶a. Komu szcz甓cie sprzyja硂 wylosowa sympatycznego pluszaka w loterii fantowej.


Ca硑 doch骴 uzyskany podczas tegorocznego kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup sprz阾u komputerowego dla naszej szko硑.


Serdecznie dzi阫ujemy wszystkim rodzicom, kt髍zy tak ch阾nie w潮czyli si w przygotowania kiermaszu- organizatorzy: Agnieszka Paterek, Jolanta Bujar, Kasia Ksi笨ko oraz Kasia Mokracka.

.

DSC05292.JPG DSC05297.JPG DSC05304.JPG DSC05306.JPG DSC05310.JPG
DSC05322.JPG DSC05331.JPG DSC05332.JPG DSC05335.JPG  

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl