bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

PI蔏NIE WAM DZI蔏UJEMY...

Dnia 28 maja w naszej szkole odby si doroczny Koncert Dzieci - Przyjacio硂m szko硑, kt髍y sta si ju nasz tradycj. W秗骴 zaproszonych go禼i znale糽i si Ci wszyscy, kt髍ych z dumom mo縠my nazwa naszymi Przyjaci蟪mi. Organizuj眂 koncert pragn阬i秏y podzi阫owa wszystkim dobroczy馽om, sponsorom, sympatykom i przyjacio硂m szko硑 za 縴czliwo舵, przychylno舵, pomoc i wszelkie wsparcie w realizacji wielu podejmowanych przez nas zada. Dzi阫i ich wsparciu mogli秏y zrealizowa wiele dodatkowych przedsi陊zi赕, co wp硑n瓿o pozytywnie na jako舵 pracy naszej szko硑.

Zadedykowany koncert sk砤da si z piosenek i wierszy o tematyce 秎眘kiej w wykonaniu wszystkich uczni體 naszej szko硑. Koncert prowadzony by gwar, a jego tematyka by砤 禼i秎e zwi眤ana z obchodami 700- lecia i阾och硂wic. Podczas wyst阷體 go禼ie mieli okazj zobaczy wystaw zwi眤an z histori naszego miasta. Ka縟y z go禼i dosta upominek w postaci Tomiku Poezji Dzieci阠ej o tematyce 秎眘kiej. Na koniec go禼ie zostali zaproszeni na pocz阺tunek – pajd ze szmalcem i ko砤cz. Podsumowaniem niech b阣 s硂wa p硑n眂e prosto z naszych serc „Czasem wdzi阠zno舵 trudno jest ubra w s硂wa… wtedy proste - dzi阫ujemy - zawiera wszystko co chcemy wyrazi”.


                                                                                                          Organizatorzy

..

DSC03367.JPG DSC03374.JPG DSC03377.JPG
DSC03393.JPG DSC03407.JPG DSC03423.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl