bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

KONKURS J蔤YKOWY

Tradycyjnie jak ka縟ego roku odby si 16 kwietnia 2014 w naszej szkole kolejny Konkurs J陑ykowy. Organizatorami Konkursu J陑ykowego byli nauczyciele j陑yk體 obcych (Agnieszka Beger, Katarzyna Ksi笨ko, Jolanta Bujar). Ka縟a klasa na drodze wewn阾rznych eliminacji i konsultacji nauczycieli j陑yk體 obcych wytypowa砤 3-osobowe zespo硑, kt髍e zmaga硑 si z ciekawymi zadaniami konkursowymi. Zespo硑 klasowe startowa硑 w dw骳h pionach wiekowych, dla klas I-III i klas IV-VI.

.

Du縠 emocje towarzyszy硑 zawodnikom w czasie rozwi眤ywania zada. Na twarzach uczni體 du縴ch i ma硑ch, a szczeg髄nie tych najm硂dszych - 6-ciolatk體 pojawia硑 si rumie馽e emocji i wsp蟪zawodnictwa. Ka縟a dru縴na bardzo powa縩ie i starannie przyk砤da砤 si do poprawnego rozwi眤ania r罂nych zada konkursowych.

.

Na zwyci陑c體 w ka縟ej grupie wiekowej czeka硑 dyplomy i nagrody, kt髍e uda硂 si pozyska dzi阫i usilnym staraniom nauczycieli j陑yk體 obcych. Uroczystego wr阠zenie dokona Pan Dyrektor, kt髍y r體nie pogratulowa zwyci陑com jak i wszystkim uczestnikom. Oczekiwania na wyniki to by czas, aby podzieli si wra縠niami z przebiegu konkursu.

.

A oto wyniki Konkursu J陑ykowego:
klasy I – III
1m – kl. 2a
2m – kl. 1c i 3a
3m – kl.1a

.
klasy IV – VI
1m – kl.6a
2m – kl.5b
3m – kl.5a


Konkurs J陑ykowy zako馽zy si seri pami眛kowych zdj赕 uczestnik體 i zwyci陑c體. Organizatorzy i uczestnicy wsp髄nie doszli do wsp髄nego wniosku, 縠 Konkurs J陑ykowy jest ciekaw form zmagania si ze swoimi umiej阾no禼iami pos硊giwania si j陑ykiem angielskim i niemieckim.

 

 Jolanta Bujar

DSC06242.JPG DSC06246.JPG DSC06247.JPG DSC06248.JPG
DSC06250.JPG DSC06251.JPG DSC06257.JPG DSC06258.JPG
DSC06260.JPG DSC06264.JPG DSC06266.JPG DSC06267.JPG
DSC06268.JPG DSC06271.JPG DSC06273.JPG DSC06275.JPG
DSC06278.JPG DSC06279.JPG DSC06282.JPG DSC06290.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl