bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

UBOWANIE PIERWSZOKLASIST覹
29 wrze秐ia 2014 r. to pami阾na data dla Pierwszoklasist體. W tym dniu w murach Szko硑 Podstawowej nr 2 w i阾och硂wicach odby硂 si uroczyste ubowanie uczni體 klasy I.


Uczniowie klas pierwszych przygotowywali si do tej uroczysto禼i od pocz眛ku roku szkolnego. Uczyli si dzielnie tekst體, wierszy, piosenek, wytrwale 鎤iczyli podczas pr骲.
W tym dniu, w godzinach popo硊dniowych, uczniowie klas pierwszych, ubrani w str骿 galowy, przyszli wraz ze swoimi najbli縮zymi, aby sta si pe硁oprawnymi uczniami szko硑.


Wreszcie nadszed moment rozpocz阠ia. Pan dyrektor powita wszystkich zebranych, a szczeg髄nie serdecznie klasy pierwsze. Honorowym go禼iem by Prezydent Miasta Dawid Kostempski. W uroczysto禼i wzi背 udzia r體nie Przewodnicz眂y Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Jerzy Migo.


Cz甓 artystyczna przedstawiona przez uczni體 dowiod砤, 縠 dzieci s gotowe do sumiennej pracy w szkole. W niezwykle podnios砮j atmosferze uczniowie 秎ubowali godnie reprezentowa swoj szko酬, wzorowo wype硁ia swoje obowi眤ki, swym zachowaniem i nauk sprawia rado舵 rodzicom i nauczycielom. Aktu 秎ubowania uczni體 dokona dyrektor szko硑 Marek Reich.


Pasowanie na ucznia „wielkim o丑wkiem" dokona Prezydent Miasta Dawid Kostempski. Uczniowie klasy I zostali przyj阠i do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania by硂 wr阠zenie pami眛kowych dyplom體.
Na zako馽zenie g丑wni bohaterowie uroczysto禼i wraz z zaproszonymi go舵mi zrobili sobie pami眛kowe zdj阠ia.


Ten dzie na d硊go zostanie pierwszakom w pami阠i.

DSC07304.JPG DSC07307.JPG DSC07310.JPG DSC07328.JPG
DSC07330.JPG DSC07337.JPG DSC07360.JPG DSC07362.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl