bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

IX MI蔇ZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

W dniu 20.04.2016r., w naszej szkole odby si ju IX Mi阣zyszkolny Konkurs Ekologiczny pod has砮m „Odpowiedzialny cz硂wiek- zdrowe 秗odowisko”.
W zmaganiach uczestniczy硑 trzyosobowe zespo硑 uczni體 kl.5 i 6 ze Szko硑 Podstawowej nr 1, 2, 3, 4, 8 naszego miasta.

.
W cz甓ci praktycznej konkursu uczniowie uzupe硁iali krzy矿wk, rozpoznawali pospolite gatunki drzew oraz parki narodowe i ich symbole, przedstawiali sposoby post阷owania z produktami spo縴wczymi tak, aby unikn辨 zatrucia pokarmowego , wykonywali plakat pod has砮m „Nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do 秏ieci!”, odgrywali scenki zwi眤ane z w砤禼iwym traktowaniem zwierz眛 przez cz硂wieka.

W cz甓ci teoretycznej dru縴ny odpowiada硑 na dwa pytania z wylosowanych zestaw體.

.
Uczniowie wykazali si du勘 wiedz z zakresu ekologii i ochrony 秗odowiska oraz zdrowego stylu 縴cia. Z zaanga縪waniem rozwi眤ywali poszczeg髄ne polecenia. Cenne by硂 to, 縠 dzieci nie tylko rywalizowa硑 ze sob, ale mia硑 r體nie okazj uczy si od siebie.

.
I miejsce zaj瓿a dru縴na ze Szko硑 Podstawowej nr 2 (Michalina Cupok, Katarzyna Przybylska, Zuzanna Siegert), II miejsce dru縴na ze Szko硑 Podstawowej nr 4, III miejsce dru縴na ze Szko硑 Podstawowej nr 3.
Laureaci konkursu otrzymali wspania砮 nagrody ksi笨kowe z pami眛kow wk砤dk, a wszystkim zespo硂m wr阠zono dyplomy. 
Nauczyciele otrzymali podzi阫owania za przygotowanie uczni體 do konkursu.
Organizatorem konkursu by砤 Szko砤 Podstawowa nr 2.


Gratulujemy!

 

ZDJ蔆IA Z WYDARZENIA W NASZEJ GALERII

https://picasaweb.google.com/113722033681503776268/6275925999259078385#


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl