bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

NAGRODA ZA "ASY"
W pitek 28 listopada odbyo si podsumowanie kolejnej edycji „Asw” . Okazao si, e I miejsce za zdobycie najwikszej iloci zielonych Asw zajy klasy 2a i 2b. W nagrod dziewczynki uczestniczyy w warsztatach tanecznych zorganizowanych w naszej szkole, a chopcy brali udzia w zajciach judo w Zespole Szk Ekonomiczno-Usugowych w witochowicach. Wszystkie dzieci byy bardzo zadowolone z udziau w tych zajciach, dziewczynki wietnie si bawiy odkrywajc swoje taneczne talenty, a chopcy mieli moliwo spdzenia dwch szalonych godzin na matach z prawdziwym trenerem judo.


Klasy 2a i 2b

DSC07875.JPG DSC07878.JPG DSC07882.JPG
101_0221.JPG 101_0254.JPG 101_0261.JPG
101_0272.JPG    

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl