bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

    

 

 

Zdrowie to nasza dewiza!

Zdrowie jest stanem ciaa, umysu i ducha.

Chcesz by zdrowym wicz ciao, usprawniaj umys, pogbiaj ducha.

 

 

Absolwent Szkoy Podstawowej nr 2 w witochowicach

umie:

  zdobywa samodzielnie wiedz,

  kulturalnie zachowywa si w rnych miejscach i sytuacjach, 

  odrnia dobro od za

  dba o zdrowie wasne i innych,

   radzi sobie w codziennych sytuacjach yciowych,

  zna przynajmniej jeden jzyk obcy,

  umie organizowa sobie czas wolny

posiada:

  rozlegy zasb wiedzy i jest dobrze przygotowany do dalszej nauki,

  umiejtno radzenia sobie w trudnych sytuacjach yciowych,

  umiejtno aktywnego spdzania wolnego czasu

potrafi:

  posugiwa si komputerem i Internetem,

  czynnie uczestniczy w yciu kulturalnym i spoecznym,

  potrafi osign stan dobrego samopoczucia fizycznego,

  kultywowa tradycje rodzinne, regionalne i narodowe,

  potrafi bra odpowiedzialno za swoje ycie i zdrowie.


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl