bip
Strona g³Ăłwna
Prawo szkolne
Rada Pedagogiczna
Spacer po Szkole
aktualnosci
wydarzenia
rok szkolny
Informacje Dla uczniĂłw
Informacje Dla Rodzicow
Informacje Dla Rodzicow
¦wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
Facebook
archiwum
archiwum
archiwum
archiwum
archiwum
facebook

    

 

 

Zdrowie to nasza dewiza!

Zdrowie jest stanem ciała, umysłu i ducha.

Chcesz być zdrowym ćwicz ciało, usprawniaj umysł, pogłębiaj ducha.

 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach

umie:

  zdobywać samodzielnie wiedzę,

  kulturalnie zachowywać się w różnych miejscach i sytuacjach, 

  odróżniać dobro od zła

  dbać o zdrowie własne i innych,

   radzić sobie w codziennych sytuacjach życiowych,

  zna przynajmniej jeden język obcy,

  umie organizować sobie czas wolny

posiada:

  rozległy zasób wiedzy i jest dobrze przygotowany do dalszej nauki,

  umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,

  umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu

potrafi:

  posługiwać się komputerem i Internetem,

  czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym,

  potrafi osiągnąć stan dobrego samopoczucia fizycznego,

  kultywować tradycje rodzinne, regionalne i narodowe,

  potrafi brać odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie.


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl