bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

OMNIBUS KLAS 1-3

Dnia 20 marca 2014 roku odby si konkurs „Omnibus". W konkursie tym wzili udzia najlepsi uczniowie klas 1, 2 i 3, ktrzy zostali wyonieni na podstawie konkursw klasowych.

W encyklopedii mona przeczyta, e sowo Omnibus oznacza czowieka wszystkowiedzcego, specjalist z rnych dziedzin. Przenoszc to sowo na grunt szkolny moemy powiedzie, e "Omnibus" to ucze klas modszych, ktry na pewno nie wszystko wie, ale jednak duo jak na swj wiek. Konkurs " Omnibus" obejmowa wiedz wszelak. Uczniowie, najpierw w formie pisemnej, a potem ustnej udzielali odpowiedzi na pytania z takich dziedzin jak: matematyka, przyroda, jzyk polski, geografia, zdrowie czowieka, sport, literatura.
Zakres wiedzy jakim uczniowie mieli wykaza si na konkursie niejednokrotnie wykracza poza materia programowy danej klasy.


Omnibusem klas 1 zosta ucze klasy 1b Dominik Dziemiera, w klasach 2 najlepsza okazaa si Alicja Wrzeciono z klasy 2 b, a w klasach 3 – Aleksandra Tomala z klasy 3b. Wszystkim uczestnikom, a zwaszcza zwycizcom serdecznie gratulujemy.


.

DSC06032.JPG DSC06037.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl