bip
Strona g³Ăłwna
Strona g³Ăłwna
Strona g³Ăłwna
Strona g³Ăłwna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniĂłw
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

SPOTKANIE ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI

 

W dniu 07.02.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach, w ramach inauguracji programu „Ratujemy i uczymy się ratować”, odbyło się spotkanie społeczności szkolnej z przedstawicielami służb ratowniczych. Do szkoły przybyli przedstawiciele Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji i Szkoły Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego.


Na wstępie dyrektor szkoły - pan mgr Marek Reich powitał gości i przedstawił ideę programu realizowanego w szkole. Następnie koordynator programu w szkole - pani mgr Jolanta Gabryś przedstawiła cele programu oraz metody i formy jego realizacji. Program ten skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły. Ma on na celu zapoznanie młodego człowieka ze sposobami reagowania w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia oraz wyposażenie w podstawowe umiejętności wzywania i udzielania pomocy przedmedycznej. Każdy uczeń klasy pierwszej kończąc klasę szóstą będzie uczestniczył w 24 spotkaniach. Dzięki takiemu zaplanowaniu działań dzieci nie tylko poznają wiadomości teoretyczne i praktyczne umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również utrwalają te treści i umiejętności. Wspomniano również, że wszyscy nauczyciele szkoły zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a w sprzęt ratowniczy - fantomy, wyposażyła szkołę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.


W drugiej części spotkania zabrali głos zaproszeni goście. Jako pierwsi wystąpili przedstawiciele Straży Pożarnej, którzy przedstawili uczniom zakres swoich obowiązków w akcjach ratowniczych, przypomnieli telefony alarmowe. Następnie policjanci rozmawiali z uczniami o swojej pracy, szczególnie dużo uwagi poświęcili zachowaniu bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. Z kolei przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oprócz przedstawienia swojej pracy zwrócili uwagę na to, gdzie można bezpiecznie bawić się na lodzie podczas ferii zimowych. Zachęcali również uczniów do udziału w zajęciach w Klubie „Foczki” z siedzibą MOSiR „Skałka”. Pracownicy Szkoły Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego przypomnieli telefony alarmowe oraz pokazali kolejne kroki podczas udzielania pierwszej pomocy: sprawdzenie bezpieczeństwa, wzywanie pomocy, sprawdzenie przytomności poszkodowanego. Na fantomie zaprezentowali prawidłową resuscytację krążeniowo - oddechową. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze sprzętem ratowniczym straży pożarnej oraz wsiąść do wozu strażackiego i policyjnego.


Uczniom bardzo podobało się spotkanie z przedstawicielami służb ratowniczych. Z dużym zaangażowaniem słuchali i zgłaszali się do odpowiedzi podczas rozmów z gośćmi. Dzieci chętnie poznawały prezentowane pojazdy i uczestniczyły w rozmowach z przedstawicielami policji i straży pożarnej.


Spotkanie na długo pozostanie w pamięci uczniów i pomoże w realizacji szkolnego programu „Ratujemy i uczymy się ratować”. Uświadomiło ono uczniom jak ważna jest chęć i umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej, a także na jak wiele służb można liczyć w naszym mieście.

Poniżej linki do relacji z tego wydarzenia w mediach

http://www.tvstm.pl/artykul/uczymy-sie-ratowac-1347

http://swiony.pl/i,policjanci-w-szkolach---o-bezpiecznym-zimowym-wypoczynku,200274,810429.html


1330.JPG 1339.JPG 1346.JPG 1347.JPG
1352.JPG 1353.JPG 1358.JPG 1374.JPG
1380.JPG 1385.JPG 1410.JPG  

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl