bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

SZKOLNY KONKURS J蔤YKOWY

 Tradycyjnie jak ka縟ego roku odby si 29 kwietnia 2013 w naszej szkole Konkurs J陑ykowy. Organizatorami Konkursu J陑ykowego byli nauczyciele j陑yk體 obcych (Agnieszka Beger, Jolanta Bujar, Dorota Szczyrba). Ka縟a klasa na drodze wewn阾rznych eliminacji i konsultacji nauczycieli j陑yk體 obcych wytypowa砤 3-osobowe zespo硑, kt髍e zmaga硑 si z ciekawymi zadaniami konkursowymi. Dru縴ny startowa硑 w dw骳h pionach wiekowych, dla klas I-III i klas IV-VI.

Du縠 emocje towarzyszy硑 zawodnikom w czasie rozwi眤ywania zada. Na twarzach zawodnik體 du縴ch i ma硑ch pojawia硑 si rumie馽e emocji i wsp蟪zawodnictwa. Ka縟a dru縴na bardzo powa縩ie przyk砤da砤 si do poprawnego rozwi眤ania zada konkursowych.

Na zwyci陑c體 w ka縟ej grupie wiekowej czeka硑 dyplomy i nagrody, kt髍e uda硂 si pozyska dzi阫i usilnym staraniom nauczycieli. Oczekiwania na wyniki to by czas aby podzieli si wra縠niami z przebiegu konkursu.

.

A oto wyniki Konkursu J陑ykowego:

KLASY MDSZE

I miejsce- klasa IIa

II miejsce - klasa IIb

III miejsce - klasa IIIa

KLASY STARSZE

I miejsce - klasa VIa

II miejsce - klasa IVb

III miejsce - klasa VIb


Konkurs J陑ykowy zako馽zy si seri pami眛kowych zdj赕 uczestnik體 i zwyci陑c體. Organizatorzy i uczestnicy wsp髄nie doszli do wniosku, 縠 Konkurs J陑ykowy jest ciekaw form zmagania si ze swoimi umiej阾no禼iami pos硊giwania si j陑ykiem angielskim i niemieckim.

                                                                                           Jolanta Bujar

 

005.JPG 009.JPG 012.JPG 013.JPG 014.JPG
015.JPG 016.JPG 018.JPG 022.JPG 025.JPG
036.JPG 038.JPG 040.JPG 042.JPG 043.JPG
049.JPG 052.JPG 053.JPG 054.JPG 062.JPG
055.JPG 056.JPG 057.JPG 058.JPG 060.JPG
DSC03291[1].JPG DSC03292.JPG DSC03293.JPG DSC03295.JPG  

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl