bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

SEJMIK UCZNIOWSKI

Dnia 17.10.2013 r. odby si Sejmik Uczniowski. Przedstawiciele klas stawili si z materiaami wypracowanymi uprzednio w swoich klasach na temat czynnikw pomagajcych i przeszkadzajcych uczniom w uczeniu si. Celem Sejmiku byo omwienie czynnikw pomagajcych i przeszkadzajcych w uczeniu si, zastanowienie si, co wpywa na atmosfer uczenia si oraz wypracowanie sposobw pracy nad czynnikami zakcajcymi. Atmosfera definiowana przez uczniw jako „klimat, warunki do uczenia si” bya wspaniaa. Kolorowym akcentem sejmiku okazay si „Balony”, zarwno te klasowe, jak i nasz wsplny balon. Uczniowie pracowali aktywnie i twrczo. Wypracowalimy wiele pomysw, ktre chcemy wdroy, aby ograniczy lub wyeliminowa czynniki zakcajce uczenie si. Uczestnicy Sejmiku przedstawi w swoich klasach sposoby radzenia sobie z amaniem regu i haasem.


Obrady uwietnia obecno Marszaka w osobie Kamila Wasilewskiego z 3a oraz pana Dyrektora Marka Reicha.

..

DSC04767.JPG DSC04768.JPG DSC04776.JPG DSC04779.JPG DSC04780.JPG
DSC04781.JPG DSC04782.JPG DSC04785.JPG DSC04786.JPG DSC04799.JPG
DSC04801.JPG        

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl