bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

SEJMIK UCZNIOWSKI
Dnia 27.11.2013r. w naszej  szkole odby si Sejmik Uczniowski. Na sejmiku pojawili si przedstawiciele klas I-VI. Ka縟y z przedstawicieli klas wzi背 ze sob materia硑 opracowane wcze秐iej w klasie z wychowawc. Tematem by砤 „Integracja klas m硂dszych ze starszymi”. Na Sejmiku by obecny r體nie Pan Dyrektor – Marek Reich, Pani Edyta Badura oraz Pani Joanna Reptak–Niewiadomska, wspieraj眂a Samorz眃 Uczniowski.


Celem spotkania by硂 zach阠enie klas m硂dszych oraz starszych do wsp髄nej integracji i poprawienia relacji mi阣zy sob. Uczniowie zgromadzeni na Sejmiku podawali propozycje wsp髄nych imprez i spotka, na kt髍ych mog硑 si ze sob spotka klasy m硂dsze oraz starsze. Na pocz眛ku spotkania zostali秏y podzieleni na pary. Klasy od I-III zosta硑 po潮czone z dzie鎚i z klas IV-VI. Celem tego by硂 zaufanie drugiej osobie. Jednej osoby zas砤nia硂 si oczy, druga osoba rysowa砤 bu糼 lub osio砶a bez jednego elementu (np. bez ogona, nosa, oka lub nogi). Potem, osoba, kt髍a mia砤 zas硂ni阾e oczy musia砤 dorysowa brakuj眂y element, poprzez wskaz體ki innej osoby. Rysunki wygl眃a硑 ca砶iem nie糽e. Na ko馽u zostali秏y podzielenia na grupy i dyskutowali秏y na temat imprez i zabaw.

A oto wyniki najcz甓ciej wybranych imprez:
1. Przedstawienia z udzia砮m klas m硂dszych oraz starszych;
2. Przynoszenie mleka, owoc體 i warzyw do klas m硂dszych dzieci;
3. Wsp髄ne lekcje:
-klasa I z VI,
-II z V,
-III z IV;
4. Rozgrywki sportowe (mieszane dru縴ny);
5. Pomoc w nauce na 秝ietlicy, w bibliotece;
6. Wsp髄ne kol阣owanie (karaoke na 秝i阾a);
7. Zimowe atrakcje (bitwa na 秐ie縦i, lepienie ba硍ana, jazda na sankach);
8. Wiecz髍 filmowy ;
9. Wsp髄ne wyjazdy i wycieczki;
10. Czytanie m硂dszym dzieciom ksi笨ek na przerwach;
11. Zaj阠ia dodatkowe (plastyczne, taneczne, muzyczne);
12. Pomoc pierwszakom na jadalni.


Wy縠j wymienione propozycje wsp髄nych imprez by硑 najcz甓ciej wybierane przez uczni體. Propozycje podane przez uczni體 by硑 bardzo ambitne i ciekawe. Na spotkaniu zaproponowali秏y mn髎two pomys丑w imprez, kt髍e mog pom骳 poprawi relacje mi阣zy klasami m硂dszymi oraz starszymi.


Przewodnicz眂a Starszego Samorz眃u Uczniowskiego
-Emilka Hein

DSC05105.JPG DSC05106.JPG DSC05107.JPG DSC05109.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl