bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

SEJMIK UCZNIOWSKI

W pitek ostatniego dnia padziernika odby si kolejny Sejmik Uczniowski. Byo to spotkanie, podczas ktrego mielimy okazj stworzy nasz „Bank”, i to nie byle jaki bank, bo „Bank Pomysw…”. Przedstawiciele klas pracowali aktywnie i z duym zaangaowaniem, przestrzegajc regu i zasad wsppracy.
Ciesz si, e tak dobrze pracowao mi si z uczniami klas modszych oraz starszych!


Pracujcie w klasach, wyniki Waszej pracy poznamy ju w maju!

.......

..

DSC07605.JPG DSC07623.JPG DSC07628.JPG DSC07630.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl