bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 SEJMIK UCZNIOWSKI

Dnia 24.05.2016 r. odby si w naszej szkole Sejmik Uczniowski. Przedstawiciele klas wyposaeni w materiay wypracowane wraz z klas zasiedli w krgu i przedstawiali kolejno efekty swojej pracy nad eliminowaniem „zakcaczy”. Uczniowie przedstawiajc swoje osignicia oceniali si w zalenoci na ile s zadowoleni ze swoich dziaa, jak rwnie przedstawiali korzyci wynikajce z pracy nad lekcj bez zakcaczy 
Wszyscy zgodnie przyznali, e jeli wiadomie nad tym pracuj to wicej zapamituj z lekcji, maj mniej zadania domowego, o dziwo lekcje s ciekawsze i s zadowoleni, e maj w tym swj udzia.
Wszyscy yczylibymy sobie, eby wszystkim, zawsze si udawao.

..

ZDJCIA Z SEJMIKU

https://picasaweb.google.com/113722033681503776268/6288544125636202657#


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl