bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

SIOSTRA MISJONARKA

29 maja uczniowie z klas 2 i 4 mieli okazj pozna niezwyk osob S. Concept. Siostra naley do Zgromadzenia Sistr Boromeuszek, od 40 lat przebywa na misjach w Zambii, obecnie jest dyrektork trzech szk prowadzonych przez siostry na misji w Zambii.

.

Oto, co uczniowie klasy 2a napisali o tym spotkaniu

Niedawno u nas w szkole bya siostra Magdalena (zakonne imi s. Concepta), ktra przyjechaa z Afryki. Opowiadaa nam jak wyglda ycie dzieci w szkole w Zambii. Do tej szkoy mog chodzi dzieci od lat 6 a lekcje zaczynaj si od 7.00 oraz maj jeden posiek dziennie, najczciej grysik. Dzieci ktre tam mieszkaj nie maj rodzicw tylko babcie i zawsze kiedy wracaj ze szkoy musz im przynie wod w dzbanku na gowie. Na koniec siostra Magdalena odwia modlitw w ich jzyku. Bardzo mi si podobaa ta wizyta, chciaabym eby jeszcze raz do nas przyjechaa i zabraa ze sob jakie dziecko.

Jessica Cesarz, 2a

.

Moja Ciocia nazywa si Magda, od dziecistwa bardzo chciaa zosta siostr zakonn. Do klasztoru wstpia w wieku 16 lat. W latach 70 – tych zostaa wytypowana na misje do Afryki. Zamieszkaa w Zambi – Chilanga. Tam opiekuje si sierotami, uczy ich, karmi i dba o te biedne dzieci. Oni tam nie maj tego, co my tu, nie maj podstawowych rzeczy takich jak woda, prd czy czyste i ciepe domy. Do szkoy chodz chtnie bo tam dostan wod i jedzenie. Do Polski ciocia przyjeda co 5 lat w odwiedziny do nas, przywozi rne podarunki, takie co zrobiy temte dzieci z drewna. Jest bardzo skromn i dobr cioci i bardzo j kocham. Ciocia w Zambii jest ju 40 lat i nie chce wraca do Polski, mwi, e Afryka to jest jej dom i tam chce zosta na zawsze.

Kacper Gongor, 2a

P5290281.JPG P5290282.JPG P5290284.JPG
P5290288.JPG P5290292.JPG P5290293.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl