bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

STO PYTA DO..

Rozpocz阠ie drugiego etapu kszta砪enia (klasa IV szko硑 podstawowej)jest sporym wyzwaniem dla uczni體. Zmienia si wychowawca, pojawiaj inni nauczyciele, podzia硑 na przedmioty szkolne, inny system oceniania, inne sale lekcyjne, przerwy na korytarzach. Tak zmiana jest trudna zar體no dla ucznia, jak i jego rodzic體. Aby zmniejszy stres zwi眤any z tymi zmianami, szko砤 prowadzi spotkania z przysz硑m wychowawc pt. ”Sto pyta do…”. W spotkaniu uczestnicz uczniowie klas 3, ich rodzice, dyrektor szko硑 oraz nauczyciele, kt髍zy w kolejnym roku szkolnym b阣 pe硁i rol wychowawcy w klasie 4.


W tym roku uczniowie do ko馽a trzymani byli w napi阠iu, gdy do ostatniego momentu nie wiedzieli, kt髍zy z nauczycieli b阣 ich wychowawcami. Na spotkaniu na sali gimnastycznej mo縩a by硂 zauwa縴 emocje towarzysz眂e podekscytowanym uczniom. Okaza硂 sie, 縠 wychowawc klasy 4a b阣zie w przysz硑m roku pani Agnieszka Beger, natomiast klasy 4b pani Joanna Reptak-Niewiadomska. Uczniowie obdarowali panie pi阫nymi bukietami oraz albumami o swojej klasie, w kt髍ych ka縟y ucze m骻 przedstawi siebie i napisa o swoich zainteresowaniach czy zdolno禼iach. W zamian przysz砮 wychowawczynie podda硑 si serii pyta, bior眂 udzia w wywiadzie przeprowadzonym przez uczni體 i ich rodzic體. W ten spos骲 obie strony pozna硑 si wzajemnie i teraz ze spokojem oraz pewnie wielk ciekawo禼i mog wypatrywa nowego roku szkolnego by wsp髄nie kroczy przez drugi etap kszta砪enia zdobywaj眂 same sukcesy.

Tego Wam drodzy uczniowie klas 3 oraz Waszym wychowawcom 縴czymy!!

.

DSC03345.JPG DSC03348.JPG DSC03350.JPG DSC03351.JPG DSC03355.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl