bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 TEATRZYK DLA PRZEDSZKOLAK覹

Powoli staje si tradycj, 縠 uczniowie z k蟪ka teatralnego „MYKIEI” dzia砤j眂ego w Szkole Podstawowej nr 2 zapraszaj przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 2 na przedstawienie kukie砶owe. W tym roku ich m硂dsi koledzy i kole縜nki mogli zobaczy teatrzyk pt. „Wyprawa po ksi笨ki”, kt髍y w zabawny spos骲 pokazywa, 縠 czytanie ksi笨ek jest wa縩e i potrzebne.

..
Przedszkolaki z zainteresowaniem obejrza硑 przedstawienie, w kt髍ym dwie wied糾y toczy硑 ze sob pojedynek na czary, a Ja i Ma砱osia wraz z kapitanem pirat體 podj阬i niebezpieczn wypraw w celu odzyskania skradzionych ksi笨ek. Zar體no aktorzy, jak i publiczno舵 秝ietnie si bawili. Uczniowie wspaniale odegrali swoje role, a „maluchy” przez ca硑 spektakl z zaciekawieniem 秎edzi硑 przygody g丑wnych bohater體.

    


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl