bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

WIECZ覴 FILMOWY CZYLI „NAJFAJNIEJSZY WIECZ覴 FILMOWY IATA”

Kolejna edycja As體 zako馽zona. Nagrod g丑wn klas m硂dszych by wiecz髍 filmowy w szkole. Zar體no filmy, jak i atmosfera z du勘 ilo禼i pizzy na d硊go zostan w naszej pami阠i. Uczniowie klasy 3a, punktualnie o 19 00 z ekwipunkiem zostali zakwaterowani w sali projekcyjnej.


Sala szybko zape硁i砤 si materacami, ko砫erkami, poduszkami i napojami ch硂dz眂ymi. Jak w kinie nocnym. Pierwsza bajka pt „Kumba”. Wszystkie zwierz阾a w Afryce wiedz, 縠 zebra bez pas體 to 縜rt jak s硂 bez tr眀y i lew bez grzywy. Odtr眂ona przez rodzinne stado Kumba wyrusza na poszukiwanie magicznego 紃骴砤, w kt髍ym, jak g硂si stara legenda, pierwsze zebry zyska硑 swoje pasy. Po filmie by砤 pizza i napoje do woli, a p蠹niej to ju by硂 szale駍two pt. „Minionki rozrabiaj”. Ju dawno nie by硂 s硑cha w szkole tyle 秏iechu co na tym w砤秐ie filmie. Punktualnie o 22 00 nasi rodzice, po秝iadczaj眂 w砤snor阠znym podpisem odbierali zm阠zone, ale i szcz甓liwe dzieci do domu.


W秗骴 komentarzy najbardziej nam pasowa硂 stwierdzenie, 縠 by to „najfajniejszy wiecz髍 filmowy 秝iata”.

Vanessa Adamczewska 3a: Przynie秎i秏y 秔iwory i poduszki, by wygodnie ogl眃a filmy. Najpierw obejrzeli秏y film „Kumba” by on o zebrze, potem by pocz阺tunek i do picia woda smakowa, by硂 bardzo pyszne.

Micha Kucharzyk 3a: 11.04.14 spotkali秏y si w szkole na wieczorze filmowym, by砤 to nagroda za wygran w asach. O 19.00 pani sprawdzi砤 obecno舵 i rozpocz瓿o si wy秝ietlanie film體. Le縠li秏y na materacach, trakcie filmu pani przynosi砤 wod. Gdy sko馽zy si pierwszy film „Kumba” poinformowano nas, 縠 jest ju pizza. Zjedli秏y j wszyscy ze smakiem. Nast阷nie zacz背 si film Pt. Minionki rozrabiaj”. Przy tym filmie by硂 sporo 秏iechu. O 22.00 przyszli po nas rodzice i udali秏y si do dom體. Moim zdaniem wiecz髍 filmowy by fajny ,my秎 ,縠 jeszcze kiedy si to powt髍zy. Chcia砨ym 縠by秏y zn體 wygrali tak nagrod.

Dawid Spyrka 2a: najbardziej podoba硑 mi si Minionki. S to 矿硉e potworki ,kt髍e s bardzo 秏ieszne. Nawet jak przyszed砮m do domu to si z nich 秏ia砮m. Wiecz髍 by bardzo wyso硑 i fajnie by硂by wygra nast阷n edycj „As體”.

.

DSC06221.JPG DSC06224.JPG DSC06227.JPG DSC06229.JPG DSC06232.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl