bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

NASZA OSTATNIA WSP覮NA WYCIECZKA !

W dniach 17 –18 czerwca 2014 roku wybrali秏y si na wycieczk do Wroc砤wia. Po zaj阠iu miejsc w autokarze, pod opiek naszych wychowawc體 i przewodnika – pilota wycieczki udali秏y si do Brzegu gdzie zjedli秏y drugie 秐iadanie na rynku miasta i zwiedzili秏y Muzeum Piast體 眘kich mieszcz眂e si w renesansowym zamku. Nast阷nie autokarem pojechali秏y wprost do Wroc砤wia.
Pierwszym punktem wycieczki by Ogr骴 Do秝iadcze Humanitarium gdzie odkrywali秏y 秝iat d紈i阫體. Nast阷nie zwiedzali秏y Uniwersytet Wroc砤wski gdzie wszystkich oczarowa砤 Aula Leopoldina . Niew眛pliw atrakcj dnia by widok panoramy Wroc砤wia podziwianej z wie縴 matematycznej.
Oko硂 godziny 18:00 dotarli秏y do hotelu „Jasek” gdzie zakwaterowano uczestnik體 wycieczki. Po obiadokolacji wszyscy udali si na odpoczynek do swoich pokoj體.
Drugiego dnia po 秐iadaniu oko硂 godziny 8:30 zaj阬i秏y miejsca w autokarze i udali秏y si do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroc砤wskiego, w kt髍ym mo縩a podziwia 11.500 gatunk體 i odmian ro秎in gruntowych i szklarniowych. W秗骴 pi阫nych ro秎in nasi wychowawcy zaprosili nas na pyszne lody. Nast阷nie wszyscy uczestnicy udali si do przepi阫nej gotyckiej Katedry na Ostrowie Tumskim.
Najwi阫sze jednak wra縠nie na wszystkich wywar砤 Panorama Rac砤wicka, kt髍 przecie mo縩a uzna za wizyt體k Wroc砤wia i jedn z najwa縩iejszych atrakcji turystycznych tego miasta. Dzi阫i specjalnym zabiegom malarskim i technicznym obraz „przeni髎 nas” w realny spos骲 w inny czas i rzeczywisto舵. Ostatnim punktem programu wycieczki, by spacer po rynku Wroc砤wia, gdzie podziwiali秏y Ratusz, pi阫ne kamieniczki i mogli秏y och硂dzi si wod z fontanny. Pan przewodnik przybli縴 nam histori Ratusza oraz znajduj眂ych si wok蟪 niego kamieniczek.
Zm阠zeni i pe硁i wra縠 oko硂 godziny 15:00 wr骳ili秏y do autokaru i udali秏y si w powrotn drog do domu. Wycieczk zako馽zono w i阾och硂wicach na boisku szkolnym o godzinie 18:30.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z pobytu we Wroc砤wiu.


Uczniowie klasy 6A i 6B

.

P6179660.jpg P6179664.jpg P6179668.jpg P6179676.jpg
P6179695.jpg P6179701.jpg P6179707.jpg P6179726.jpg
P6179740.jpg P6179746.jpg P6189781.jpg P6189803.jpg
P6189821.jpg P6189821.jpg P6189825.jpg P6189830.jpg
P6189836.jpg P6189838.jpg P6189839.jpg P6189842.jpg
P6189850.jpg      

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl