bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

WYPRAWA DO KRAINY PIRAT覹

W zwi眤ku z kolejn nagrod w sz髎tej edycji „Asy dla ka縟ej klasy” zwyci阺kie klasy 2a, 3a i 3b w pi眛kowy wiecz髍 przyby硑 na spotkanie w Kr髄estwie Pirat體.


Zielone Harpuny, 硉e rozgwiazdy, Niebieskie edzie i inne grupy przyst眕i硑 do realizacji zada wed硊g dopiero, co odkrytej mapy. Wszystkie znalezione i zdobyte skarby zbierali do swoich skrzy skarb體. Tylko dobrze wykonane zadania doprowadzi硑 ich do Kapitanatu, w kt髍ym Admiralicja, po zjedzeniu „owoc體 morza” - posilonych pirat體 mianowa砤 honorowymi cz硂nkami Kr髄estwa.


Oto niekt髍e wypowiedzi naszych zadowolonych pirat體:

„(…) Moje wra縠nia z wieczoru Poszukiwaczy Skarb體 by硑 przygodowe, weso砮 i pe硁e emocji i pe硁e zabawy” Artur Karcz, kl. III,
„(…) By硂 fajnie, weso硂 i pomys硂wo. (…) Nast阷nie wszyscy szli秏y do dom體 weseli i u秏iechni阠i” Dawid Klein, kl. II,
„(…) By砤 秝ietna zabawa! (…) Bardzo mi si podoba硂.” Zuzia Klimas, kl. III,
„(…) By砤 super zabawa. Szukali秏y i zdobywali秏y skarby (…)” Jakub Chuda砤, kl. III,
„(…) Na wieczorze by硂 bardzo fajnie, poniewa by硑 r罂ne zabawy i przygody. Mieli秏y do wykonania trudne i 砤twe zadania (…)” Jessica Cesarz, kl. II,
„W naszej szkole odby砤 si impreza za „Asy dla ka縟ej klasy”. (…) By砤 to nagroda g丑wna. Ca砤 szko砤 zamieni砤 si w wielk wysp.” Sandra Baldy, kl. III,
„(…) To by砤 najlepsza noc w moim 縴ciu, byli秏y w r罂nych zak眛kach, podoba硂 mi si” Laura Chwastem, kl. III,
„(…) Chodzili秏y po r罂nych wyspach, np. „Wyspa Szyfr體” wtedy to by硂 najfajniejsze. Wr骳ili秏y na Koralowy Port i by砤 pyszna pizzz.” Ola Wrona, kl. II,
„(…) By硂 bardzo fajnie, op砤ca硂 si by grzecznym i dosta asy, naprawd warto.” Miko砤j Kubacki, kl. III,
„Dla mnie to by硂 bardzo fajne, przyjemne i ciekawe. Zabawne i najbardziej podoba硂 mi si jak nasza grupa, 硉e Rozgwiazdy robili秏y naszyjnik(…)” Wiktoria Celberg, kl. III

.

Wra縠 tych opisanych i nie opisanych jest du縪 wi阠ej! Nie zdradzamy ich wszystkich, zbierajcie Asy, a b阣ziecie mogli prze縴 r體nie ciekawe przygody!

.

DSC03084.JPG DSC03085.JPG DSC03086.JPG DSC03087.JPG DSC03088.JPG DSC03089.JPG DSC03090.JPG
DSC03091.JPG DSC03092.JPG DSC03093.JPG DSC03094.JPG DSC03097.JPG DSC03098.JPG DSC03099.JPG
DSC03102.JPG DSC03103.JPG DSC03104.JPG DSC03108.JPG DSC03109.JPG DSC03110.JPG DSC03113.JPG
DSC03116.JPG DSC03117.JPG DSC03118.JPG DSC03120.JPG DSC03121.JPG DSC03123.JPG DSC03125.JPG
DSC03127.JPG DSC03130.JPG DSC03132.JPG DSC03141.JPG DSC03142.JPG DSC03147.JPG DSC03149.JPG
DSC03150.JPG DSC03152.JPG DSC03200.JPG DSC03203.JPG DSC03217.JPG DSC03234.JPG DSC03246.JPG

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl