bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch


Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,


Dni od 29.04.2020r. do 01.05.2020r.

s w naszej szkole dniami wolnymi od zaj dydaktycznych.

Oznacza to, e w tym terminie nie odbywaj si zajcia dydaktyczne online oraz uczniowie nie otrzymuj zada do realizacji w ramach nauki zdalnej.

Nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach kontynuujemy

od poniedziaku 4.05 do 24.05.2020r.

O wszelkich zmianach w systemie pracy szkoy bdziemy informowa na bieco.


 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl