bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 

Informacje dla Rodziców nt. dziennika elektronicznego

 

Pod poniszym linkiem znajduje si dokument bdcy instrukcj korzystania z dziennika elektronicznego

 

LINK do Instrukcji 


 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl