bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 


 


  Konkurs Ortograficzny klas 3

 

 

 

W dniu 9 marca 2021 roku w naszej szkole odby si Konkurs Ortograficzny klas 3.

Konkurs skada si z dwóch etapów: dyktanda, które pisali wszyscy uczniowie klas trzecich oraz testu sprawdzajcego znajomo zasad pisowni wyrazów z „”, „rz”, „ó”, „u”, „h”, i „ch”.

 

W drugim etapie klas 3a reprezentowali:

  • Nikola Antos,
  • Martin Janczak,
  • Mikoaj Keil.

Natomiast klas 3 b :

  • Malwina Ogos,
  • Wiktoria Hoiska,
  • Oliwia Pampuch.


W ocenie uczestników konkurs by trudnym i stresujcym, ale jednoczenie fajnym i ciekawym przeyciem. Uczniowie okazali si kompetentni
i posiadali umiejtnoci pozwalajce na przezwycienie wszelkich najeonych trudnociami pyta. Po zacitej walce wyoniono najlepszych.

Zaszczytny tytu Mistrza Ortografii klas III przypad uczennicy klasy 3b klasy Malwinie Ogos,

natomiast Wicemistrzem zosta
Mikoaj Keil z klasy 3a.

 

 

 


Gratulujemy wszystkim uczestnikom wyrównanego poziomu i yczymy dalszych sukcesów!!

 

 

Galeria zdj z wydarzenia :

https://photos.app.goo.gl/sgMArP77LwHGVow69

 
 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl