bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 

8 listopada 2012 r. odby si I etap – szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jzyka Polskiego z Elementami Historii dla uczniów szkó podstawowych woj. lskiego.


Do II etapu - rejonowego zakwalifikowali si: Izabela Szymczak – uczennica klasy 6 a, Piotr Supianek, Franciszek Sprung – uczniowie klasy 6 b. Gratulujemy!

 

....


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl