bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

Kopalnia Soli w Wieliczce

 

 

21 wrzenia uczniowie klas 3 wzili udzia w wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce. Celem wycieczki byo zdobycie informacji o skarbach, które daje nam Ziemia i sposobach ich wykorzystania, a take zwiedzaniem zabytków wpisanych na List wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

 

 

 

 

 

Uczniowie zwiedzali kopalni, gdzie spotkali przemiego Soliludka, który wraz z przewodnikiem opowiada histori powstaej kopalni. Podczas zwiedzania kopalni odwani uczniowie pci zarówno mskiej jak i eskiej na wasnym jzyku przekonywali si, e ciany s naprawd z soli.

 

 

 

 

Po przebytej dugiej drodze liczcej ponad 800 schodów i dugie kilometry korytarzy spotkali Skarbnika, który rzetelnie sprawdzi ich wiedz zdobyt podczas zwiedzania i nagrodzi sodkim upominkiem oraz dyplomem. 

 

 

Zdjcia z Wycieczki pod poniszym linkiem:

https://goo.gl/photos/NGnf6Kh9uHdsAg8PA

 

.

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl