bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 Labirynt edukacyjny

 

27 padziernika klasa 2b uczestniczya w warsztatach edukacyjnych Strefa „HydroSilesia dla Edukacji”, zorganizowanych podczas Targw Technologii i Urzdze Brany Wodocigowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia w Sosnowcu.

 

Uczniowie pokonali specjalnie przygotowany labirynt edukacyjny, gdzie czekay na nich warsztaty, pokazy, pogadanka, eksperymenty, film i zabawy z wykorzystaniem wody. W labiryncie bya okazja do zobaczenia, jakie ryby i roliny yj w zbiornikach wodnych w naszym regionie, uczestnicy brali udzia w dowiadczeniach z uyciem wody w rnym skupieniu, ogldali brudn wod pod mikroskopem i j oczyszczali. Dzieci dowiedziay si skd si bierze czysta woda w naszych domach, jak i gdzie gromadzi si wod dla Grnego lska, czyci si zanieczyszczon wod, cieki, jak kady z nas powinien chroni rodowisko naturalne i racjonalnie korzysta z wody. Na koniec labiryntu klasa wzia udzia w quizie sprawdzajcym zdobyt na warsztatach wiedz – wynik by doskonay! Po pokonaniu kadego etapu labiryntu dzieci dostaway gadet, pamitk, nagrod za dobrze wykonane zadanie. Na zakoczenie bya super atrakcja – wodny plac zabaw.

 

Klasa 2b z wychowawc bardzo dzikuje p. Michaowi Kuci i p. Jadwidze Luszczyk za to, e moglimy uczestniczy w tak ciekawych  zajciach.

 

Zdjcia ze spotkania pod poniszym linkiem:

https://goo.gl/photos/nNP8TgP5oVtdSnf18


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl