bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

Liga klasowa

 

Pierwszy konkurs Ligi Klasowej zakoczony. 
 
Rywalizacja bya ostra, bo przygotowane przez klasy Walentynki byy naprawd wspaniae

 

To, na co pewnie wszyscy z ciekawoci czekaj to pierwsze wyniki Ligi Klasowej w kategorii Najadniejszej Walentynki przedstawiaj si nastpujco:

 

3a – 51 gosw – 13 pkt
6b – 20 gosw – 12 pkt
4as - 17 gosw - 11 pkt
4b - 16 gosw- 10 pkt
5b – 15 gosw – 9 pkt
2b- 14 gosw - 8 pkt
3b – 14 gosw - 8 pkt
2c - 12 gosw - 7pkt
3c - 12 gosw - 7 pkt
2a - 11 gosw - 6pkt
1a - 7 gosw – 5 pkt
6as - 5 gosw - 4 pkt
4c i 5as –walentynki z rnych powodw nie dotary do komisji przed gosowaniem otrzymuj honorowe 3 punkty.
 
Gratulujemy

Wszystkie wyniki bdziemy przedstawia na tablicy w specjalnej zakadce na FB. Przypominamy, e od tej pory co miesic klasa wybiera i zgasza do konkursu klas jednego kandydata lub jego prac a uczniowie gosuj. W zalenoci od iloci zdobytych gosw s przydzielane punkty rosnco, od najmniejszej do najwikszej liczby gosw 
 
W marcu konkurs na „najszczerszy umiech”

Prosimy klasy o wydelegowanie jednej osoby, ktra zaraa miechem, czsto si umiecha, ma pikny umiech, ma miejc si Buk i zgoszenie si tej osoby do zdjcia. Zdjcia zostan wystawione a uczniowie bd gosowa, lajkowa –jak kto woli- i na podstawie gosw przydzielone zostan punkty. Punkty w marcu sumuj si z lutowymi itd. Talenty niech si szykuj, bo kwiecie jest u nas miesicem talentw

 

 

 

 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl