bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

Zaj阠ia logopedyczne

Zaj阠ia logopedyczne   prowadzone s indywidualnie lub

w ma硑ch grupach dostosowane do potrzeb i mo縧iwo禼i dzieci.


W pracy korekcyjnej uczniowie:

•       przede wszystkim przed lustrem usprawniaj aparat artykulacyjny, gdy s砤ba sprawno舵 najcz甓ciej jest przyczyn nieprawid硂wej mowy,
•       kszta硉uj s硊ch fonemowy i fonetyczny, co pomaga w nauce czytania,
•       ucz si prawid硂wo artyku硂wa trudne dla nich g硂ski w izolacji, logotomach, wyrazach, wyra縠niach i zdaniach,
•       wprowadzana jest automatyzacja 鎤iczonych g硂sek w wierszykach i opowiadaniach,
•       鎤icz technik czytania ze zrozumieniem.

   

Logoterapia najcz甓ciej prowadzona jest na materiale obrazkowym, s硂wnym oraz wykorzystywane s multimedialne programy logopedyczne.

 

Logopeda mgr Katarzyna Mero


Godziny pracy


      
      
PONIEDZIAK    

7.00 - 8.00 oraz 9.00- 10.00
WTOREK 

7.00 - 9.00
ODA  

12.00 - 13.00 oraz 14.00 - 16.00
CZWARTEK

7.00 - 10.00
PIEK	

------------


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl