bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 

Projekt "Pan Uamek radzi" 

 

Po raz kolejny Fundacja mBanku dofinansowaa projekt matematyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w witochowicach. Projekt rozpocz si od dobrych rad Pana Uamka. Uczestnicy dowiedzieli si czym jest lapbook i do czego suy, poznali zalety jego wykorzystania. Kolorowe i oryginalne uamkowe teczki wykonane przez uczniów mona podziwia na szkolnej wystawie.

W ramach projektu odbyy si warsztaty origami. Uczestnicy z pasj skadali pojedyncze moduy, które póniej mogli przeksztaci w praktyczne uamkowe gwiazdy. Z ich pomoc wiczyli podstawowe pojcia matematyczne, utrwalali dziaania na uamkach oraz doskonalili umiejtnoci manualne.

Pan Uamek zaprosi uczniów SP2 na midzynarodowe zakupy. Podczas zaj dzieci wiczyy umiejtno posugiwania si trzema walutami (dolar, euro, zoty), ich zamian w kantorze oraz praktycznym wykorzystaniem na zakupach w sklepie.

Cho to dopiero pocztek projektu, uczniowie z duym zaangaowaniem wczaj si w przygotowane przez Pana Uamka matematyczne atrakcje.

Koordynator projektu: Marta Dziadak

Projekt dofinansowaa Fundacja mBanku.

 

Galeria ze zdjciami

https://photos.app.goo.gl/f8oP12vxgpgoktPx7

 

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl