bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 

Projekt "Pan Uamek radzi" 

 

W poowie padziernika uczniowie klas 5 mieli okazj uczestniczy w nietypowych zajciach matematycznych. Odbyy si one w pobliskim sklepie Tesco w ramach realizowanego przez szko projektu „Pan Uamek radzi”. Tematem zaj byy dziaania na uamkach dziesitnych – waga, cena, warto, ilo. Uczniowie pracowali w grupach, a ich zadaniem byo odnalezienie w sklepie wybranych artykuów oraz wpisanie istotnych informacji do karty pracy. Zadanie wcale nie byo atwe. Grupy wayy wybrane artykuy, przeliczay jednostki wagi, szukay niezbdnych danych na opakowaniach.

Po powrocie do szkoy odbya si dalsza cz zaj, podczas których uczniowie omawiali swoje „zakupy”, wykonywali obliczenia pienine oraz dziaania na uamkach dziesitnych. Na koniec kady uczestnik otrzyma sodki upominek oraz dyplom uczestnictwa.

Powysze zajcia bardzo spodobay si uczniom, gównie ze wzgldu na moliwo praktycznego dziaania. Dzieci pogbiy swoj wiedz i umiejtnoci matematyczne, które wykorzystaj w yciu codziennym. Bya to przede wszystkim wietna nauka planowania zakupów oraz wykorzystania wiedzy matematycznej w codziennym yciu.

Koordynator projektu: Marta Dziadak

Projekt dofinansowaa Fundacja mBanku.

 

Galeria ze zdjciami

https://photos.app.goo.gl/rCMTiBJLSDbijRBM6

 

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl