bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 

 "Od uprawy do potrawy" - klasa 1b


 

W dniu 14.01.2019 r. klasa 1b uczestniczya w programie edukacyjnym zorganizowanym przez sie sklepów Tesco „Od uprawy do potrawy". 


 

Cel programu to ksztatowanie postawy wiadomego konsumenta oraz poznanie zasad zdrowego stylu ycia. Caa wyprawa bya wdrówk po rónych dziaach sklepu, szukaniem nalepek, z których powstaa piramida ywienia oraz udzia w quizach. Dzieci podczas „ekspedycji” mogy skosztowa rónych warzyw i bakalii i w ten sposób odkryway rónorodno zdrowych penowartociowych przeksek. Uczyy si odczytywania informacji z etykiet, aby zauway rónice midzy produktami spoywczymi. Na koniec wyprawy dzieci wedug wasnego pomysu przygotoway zdrowy posiek na bazie jogurtu naturalnego, owoców i bakalii. Udzia w programie to wspaniaa lekcja ksztatowania prawidowych nawyków ywieniowych. Kade dziecko dostao ksieczk, w której zawarto wane informacje na temat prawidowego odywiania si. 


 

 Wycieczka bya ciekaw alternatyw dla tradycyjnych zaj zwizanych ze zdrowym odywianiem. Uczniowie, mogli spróbowa, dotkn i samodzielnie wyciga wnioski na podstawie wykonanych zada, a – co najwaniejsze – zainteresowa si zdrowym jedzeniem oraz nauczy si dokonywa waciwych wyborów.


 

 

Galeria ze zdjciami

https://photos.app.goo.gl/onDqyLELQcdpDnwt8

 

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl