bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

lubujemy - Pasowanie klasy 1a

28 wrzenia w naszej szkole odbya si uroczysto pasowania na uczniw dzieci z klasy 1. Honorowym gociem uroczystoci by Zastpca Prezydenta Miasta Pan Stanisaw Korman. Obecna bya rwnie Przewodniczca Rady Rodzicw Pani Dominika Raba.

 

Pierwszoklasici przygotowali program artystyczny, w ktrym zaprezentowali swoje umiejtnoci recytatorskie i wokalne, wykazali si te wiedz dotyczc naszej Ojczyzny. Mimo stresu zwizanego z publicznym wystpem, dzieci wietnie poradziy sobie z mikrofonem. Publiczno nagrodzia dzielnych pierwszakw gromkimi brawami.

 

Po lubowaniu, przyjtym przez  Dyrektora Szkoy, Zastpca Prezydenta Miasta Pan Stanisaw Korman pasowa dzieci klasy pierwszej na uczniw Szkoy Podstawowej nr 2. Na zakoczenie wszyscy uczniowie otrzymali  dyplom i wraz z zaproszonymi gomi zrobili sobie pamitkowe zdjcia.

 

Zdjcia z pasowania pod poniszym linkiem:

https://goo.gl/photos/uMwA4iKgpcrfuoya8


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl