bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 


  Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

 

         Dugo wyczekiwana przez uczniów uroczysto pasowania na czytelnika odbya si w naszej bibliotece szkolnej. Przejci uczniowie klasy 1a i 1b wraz
z wychowawcami przybyli do miejsca, które dotychczas byo dla nich niedostpne. Starsze koleanki z klasy 6c: Martyna Czeniewska, Natalia Jok, Martyna Lipiec i Karolina Panek przedstawiy co mog czu ksiki, które s niewaciwie traktowane przez dzieci. Nastpnie uczennice wyjaniy modym adeptom czytania, w jaki sposób naley obchodzi si z wypoyczonymi woluminami. Pierwszoklasici uroczycie przyrzekli, e bd stosowa si do regulaminu.  Pan Dyrektor dokona  obrzdowego pasowania kadego ucznia na czytelnika i od tego momentu drzwi do krainy ksiek zostay szeroko otwarte. yczymy wszystkim Pierwszakom wielu pozytywnych emocji

  

Galeria

https://photos.app.goo.gl/h1EFNY1qv5ZprjwZ9


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl