bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

Informacja dla uczestników pókolonii zimowych
 

 

Miejsce pókolonii: Szkoa Podstawowa nr 2 w witochowicach, ul. Wyzwolenia 50

Termin: 11-15 stycznia 2021 r.

Czas trwania: 8.30-13.30

Wyywienie: obiad dwudaniowy
 

Rodzice uczniów, którzy zapisali swoje dziecko na pókolonie proszeni s o dokonanie opaty w formie przelewu na konto szkoy.

 

Poniej przekazuj dane do przelewu:


Odbiorca:Szkoa Podstawowa nr 2 w witochowicach
Nr konta: 96 1020 2313 0000 3302 0574 0222
W tytule prosz napisa: Pókolonie zimowe (nazwisko i imi dziecka).
Kwota 165,00 z


Ponadto prosz, aby wszyscy uczestnicy pókolonii codziennie przynosili ze sob strój sportowy (koszulka, spodenki i tenisówki) oraz noyczki i dugopis. Kady uczestnik obowizkowo musi posiada maseczk.

Poniewa w ramach zaj bdziemy wychodzi poza budynek szkoy, kady uczestnik powinien posiada czapk, szalik i rkawiczki.

Przed wejciem do szkoy, kade dziecko bdzie poddane badaniu temperatury ciaa.

Serdecznie pozdrawiam,
Marek Reich
Dyrektor Szkoy


 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl