bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
Sześciolatek w szkole
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch

 

W naszej szkole pedagog i psycholog oprcz tego, e realizuj zadania statutowe szkoy, cile wsppracuj i dziel swoje obowizki zgodnie z ich zainteresowaniami.
 
Pedagog to osoba, ktra zajmuje si uczniami majcymi trudnoci w nauce. Trudnoci w nauce to pierwszy sygna, e naley uczniowi pomc. Zadaniem pedagoga jest znale przyczyn i pomc uczniowi uczy si, a przez to rozwija, na miar swoich moliwoci. Nasz pedagog bardzo uwanie obserwuje i sucha dzieci. To wane, aby zaj si problemem, kiedy jest jeszcze may. Im pniej to si stanie, tym trudnoci s wiksze i duej trwa praca.
Pedagog czsto pomaga rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w trudnej sytuacji materialnej, stypendia i dofinansowania do podrcznikw to jej zakres dziaania.
 
Psycholog to osoba, ktra pomaga w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami, w rozwizywaniu problemw w relacjach z rwienikami, czyli kiedy dzieje si co zego mona zwrci si do niej po pomoc. Trudne zachowania to takie zachowania, ktre czsto przeszkadzaj si uczy, lub powoduj konflikty z kolegami i koleankami. W sytuacji kiedy ucze ma takie problemy psycholog je diagnozuje i stara si pomc. Jeli jest taka potrzeba kieruje dziecko i jego rodzicw do specjalistw.
Psycholog szkolny zajmuje si diagnozowaniem zdolnoci u uczniw. Wtedy, w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami pomaga rozwija te zdolnoci, w szkole, a czasem poza szko. Psycholog, czsto wsppracuje z rodzin dziecka. Konsultacje, porady, pomoc psychologiczna to wana cz jej pracy.
 
Zarwno pedagog jak i psycholog cile wsppracuj z nauczycielami i wychowawcami. Czasami to wanie nauczyciele pierwsi zauwaaj problem i wtedy razem staraj si pomc. Czasem jest tak, ze uczniowi trudno jest si porozumie z jakim nauczycielem. Wtedy razem staramy si znale jakie rozwizanie. Czsto wykorzystujemy metod mediacji.
 
Nasz pedagog i psycholog staraj si motywowa uczniw do nauki i aktywnoci w klasie i szkole. „Asy dla kadej klasy to ich autorski pomys. To bardzo wane, aby uczniowie lubili swoja szko, czuli si tam bezpiecznie, aby uczyli si wspdziaa w grupie, realizowa ciekawe pomysy
 
Problem
Pedagog
Psycholog
Pomoc w zaadoptowaniu si do szkoy
X
X
Trudnoci z nauk
X
X
Konflikty z rwienikami
X
X
Problemy z zachowaniem
X
X
„Asy da kadej klasy”
X
X
Stypendia i dofinansowania do podrcznikw
X
 
Trudnoci w porozumieniu si na nauczycielem
X
X
Diagnoza zdolnoci
 
X
Mediacje
X
X
Lki i obawy
X
X
Pomysy, marzenia
X
X
:)

:)

:)

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

PSYCHOLOG SZKOLNY - MGR BEATA SZAFLIK SPRUNG

 poniedziaek          13.45 - 16.00

 wtorek                   8.00  - 12.45

 roda                    12.45 - 16.00

 czwartek               8.00  - 13.45

 pitek                    8.00  - 13.00

..

PEDAGOG - MGR JOANNA SYGUDA

poniedziaek          14.00 - 15.00  

 wtorek                   8.00  - 11.00

 roda                    ---------------

 czwartek                 11.00  - 13.00

 pitek                    10.00  - 13.00


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl