bip
Strona g³Ăłwna
Prawo szkolne
Rada Pedagogiczna
Spacer po Szkole
aktualnosci
wydarzenia
rok szkolny
Informacje Dla uczniĂłw
Informacje Dla Rodzicow
Informacje Dla Rodzicow
¦wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
Facebook
archiwum
archiwum
archiwum
archiwum
archiwum
facebook

 

W naszej szkole pedagog i psycholog oprócz tego, że realizują zadania statutowe szkoły, ściśle współpracują i dzielą swoje obowiązki zgodnie z ich zainteresowaniami.
 
Pedagog to osoba, która zajmuje się uczniami mającymi trudności w nauce. Trudności w nauce to pierwszy sygnał, że należy uczniowi pomóc. Zadaniem pedagoga jest znaleźć przyczynę i pomóc uczniowi uczyć się, a przez to rozwijać, na miarę swoich możliwości. Nasz pedagog bardzo uważnie obserwuje i słucha dzieci. To ważne, aby zająć się problemem, kiedy jest jeszcze mały. Im później to się stanie, tym trudności są większe i dłużej trwa praca.
Pedagog często pomaga rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w trudnej sytuacji materialnej, stypendia i dofinansowania do podręczników to jej zakres działania.
 
Psycholog to osoba, która pomaga w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami, w rozwiązywaniu problemów w relacjach z rówieśnikami, czyli kiedy dzieje się coś złego można zwrócić się do niej po pomoc. Trudne zachowania to takie zachowania, które często przeszkadzają się uczyć, lub powodują konflikty z kolegami i koleżankami. W sytuacji kiedy uczeń ma takie problemy psycholog je diagnozuje i stara się pomóc. Jeśli jest taka potrzeba kieruje dziecko i jego rodziców do specjalistów.
Psycholog szkolny zajmuje się diagnozowaniem zdolności u uczniów. Wtedy, w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami pomaga rozwijać te zdolności, w szkole, a czasem poza szkołą. Psycholog, często współpracuje z rodziną dziecka. Konsultacje, porady, pomoc psychologiczna to ważna część jej pracy.
 
Zarówno pedagog jak i psycholog ściśle współpracują z nauczycielami i wychowawcami. Czasami to właśnie nauczyciele pierwsi zauważają problem i wtedy razem starają się pomóc. Czasem jest tak, ze uczniowi trudno jest się porozumieć z jakimś nauczycielem. Wtedy razem staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Często wykorzystujemy metodę mediacji.
 
Nasz pedagog i psycholog starają się motywować uczniów do nauki i aktywności w klasie i szkole. „Asy dla każdej klasy to ich autorski pomysł. To bardzo ważne, aby uczniowie lubili swoja szkołę, czuli się tam bezpiecznie, aby uczyli się współdziałać w grupie, realizować ciekawe pomysły
 
Problem
Pedagog
Psycholog
Pomoc w zaadoptowaniu się do szkoły
X
X
Trudności z nauką
X
X
Konflikty z rówieśnikami
X
X
Problemy z zachowaniem
X
X
„Asy da każdej klasy”
X
X
Stypendia i dofinansowania do podręczników
X
 
Trudności w porozumieniu się na nauczycielem
X
X
Diagnoza zdolności
 
X
Mediacje
X
X
Lęki i obawy
X
X
Pomysły, marzenia
X
X
:)

:)

:)

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

PSYCHOLOG SZKOLNY - MGR BEATA SZAFLIK SPRUNG

 poniedziałek          13.45 - 16.00

 wtorek                   8.00  - 12.45

 środa                    12.45 - 16.00

 czwartek               8.00  - 13.45

 piątek                    8.00  - 13.00

..

PEDAGOG - MGR JOANNA SYGUDA

poniedziałek          14.00 - 15.00  

 wtorek                   8.00  - 11.00

 środa                    ---------------

 czwartek                 11.00  - 13.00

 piątek                    10.00  - 13.00


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl