bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

Sukces naszych Uczennic 

 

 

Do konkursu na collage z okazji 125-lecia Kocioa pw. w. Apostoów Piotra i Pawa w witochowicach zgoszono 30 prac plastycznych. 

 

Jury przyznao  nagrody w poszczególnych kategoriach: 
SP kl. I-III

 

Anna  Barciaga – Szkoa Podstawowa nr 2 

 

oraz wyrónienia (bez wzgldu na kategori wiekow)

 

 

Alicja  Nowak  – Szkoa Podstawowa nr 2


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl