bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 


 


  Szkolne Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

 

W dniu 9 lutego obchodzilimy Dzie Bezpiecznego Interentu. 

 

Z tej okazji podjlimy w Naszej Szkole dziaania promujce bezpieczne korzystanie z zasobów usug cyfrowych.  

 


Hasem przewodnim byo "Prywatnoc i bezpieczestwo - czyli jak bezpiecznie korzysta z Internetu" 

 

Wydarzenie odbyo si pod patronatem Samorzdu Uczniowskiego Naszej Szkoy . 

 

Uczniowie chtnie podjli si realizacji prac wybierajc sporód nastpujcych zada :

  • komiks
  • mem
  • projekt w Scratch
  • selfie
  • filmik i prezentacja

Zapraszamy do zapozniania si z pracami uczniów:

 

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl