bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 


   Uczniowie SP 2 na starcie!

 

 

 

 

 

W poniedziakowe przedpoudnie Stadion lski zapeni si uczniami szkó podstawowych, którzy wzili udzia w biegu „lskie 1919 – 2019”. Bieg, który by imprez towarzyszc XI Silesia Maratonu, upamitnia stulecie Powsta lskich, i odby si na dystansie 1919 metrów. Na starcie zjawili si równie uczniowie klas sportowych witochowickiej Szkoy Podstawowej nr 2. Bieg mia charakter rekreacyjny, a wikszo modych biegaczy po raz pierwszy w yciu przebiega tak dugi dystans. Fajnie si biego, troch si obawiaem, ale przebiegem ca tras – mówi po biegu Marcel Czypionka. Byo troch emocji, generalnie bardzo fajna impreza, chciabym czciej bra udzia w takich wydarzeniach – doda Jacek Pradela. Honorowym gociem zawodów bya mistrzyni w rzucie motem, Anita Wodarczyk. Przeprowadzia rozgrzewk dla wszystkich biegaczy, nie zabrako take okazji do pamitkowych zdj z mistrzyni. Kady ze startujcych otrzyma pamitkow, techniczn koszulk. Dodatkowo, dziki licznemu stawiennictwu na starcie, uczniowie wywalczyli bon na zakup sprztu sportowego dla szkoy. Ciesz si bardzo, e moi uczniowie mieli okazj pobiec na najlepszym lekkoatletycznym stadionie w Polsce, dodatkowo w tak zacnym towarzystwie, jakim jest pani Anita Wodarczyk – podsumowywa dyrektor SP 2, pan Marek Reich.

 

Tekst i zdjcia: Anna urek

 

Galeria

https://photos.app.goo.gl/i31X3EySMMsyzMyYA


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl