bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 Walentynki

 

   14 lutego – dzie witego Walentego nie móg przej bez echa w naszej szkole. W dniach poprzedzajcych Walentynki Samorzd Uczniowski naszej szkoy zorganizowa Poczt Walentynkow. Zosta przygotowany plakat okolicznociowy oraz specjalna skrzynka pocztowa. Kady mia okazj wrzuci mie kartki do serduszkowej skrzynki znajdujcej si na szkolnym korytarzu. Mona byo wrzuca przez kilka dni poprzedzajcych to wito. Fina akcji mia miejsce w rod 14 lutego :), kiedy to kartki zostay rozdzielone i dostarczone do wszystkich adresatów przez naszych walentynkowych listonoszy.

 
Galeria ze zdjciami

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl