bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 


   Warsztaty plastyczne klasy 2a i 3a.

 

W dniu 3.04.2019 w klasie 2a i 3a odbyy si zajcia plastyczne. Zajcia te byy nagrod za zdobycie wyrónienia w szkolnym systemie motywacyjnym dla klasa 1-3 " Brawo Wy!".

Dzieci wykonyway pisank wielkanocn technik decoupage. Zajcia, które prowadzia pani Joanna Gwód,  byy bardzo ciekawe,a uczniowie pracowali z duym zapaem i zaangaowaniem. 

 

  

Galeria

https://photos.app.goo.gl/5Ka3Pbrmiv3Z7cme9


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl