bip
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
Strona g³贸wna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osi膮gni臋cia uczni贸w
Informacje Dla uczni贸w
Informacje Dla rodzicow
艣wietlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
arch
arch
arch
arch
arch
arch

i阾o szermierki w Naszej Szkole 

 
We wtorek 27.09.2016
 nasz szko酬 odwiedzi硑 zawodniczki i trenerki MKS Pa砤c M硂dzie縴 w Katowicach. Celem spotkania by硂 przeprowadzenie warsztat體 z szermierki dla uczni體 klasy 3 A. By砤 to nagroda za zwyci阺two w szkolnej zbi髍ce makulatury za ubieg硑 rok szkolny.

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy 2a przy潮czyli si do szkolnej zbi髍ki surowc體 wt髍nych z tak du縴m zaanga縪waniem, 縠 zebrali ponad 1700 kg makulatury!!!

 

 

Nasi uczniowie otrzymali spor dawk wiedzy na temat szermierki. Dzi阫i go禼iom poznali rodzaje broni, jakich u縴wa si w tej dyscyplinie, z czego sk砤da si str骿 szermierza oraz zasady odbywania walk i zadawania trafie. Sami mogli s阣ziowa pokazowe walki.

Ka縟y uczestnik warsztat體 zosta wyposa縪ny w mask szermiercz i szpad oraz odby przynajmniej jedn prawdziw walk. 

 

W trakcie walk nasi uczniowie, ku uciesze kadry trenerskiej, zaprezentowali prawid硂w postaw szermiercz i skuteczne sposoby zadawania trafie. Popisali si znajomo禼i form grzeczno禼iowych, jakie przed i po walce obowi眤uj zawodnik體, czyli powitanie i po縠gnanie wykonywane odpowiednimi ruchami broni (tzw. uk硂n szermierczy).

Wszyscy uczniowie byli bardzo zdyscyplinowani i przestrzegali przepisy bhp, dzi阫i czemu zaj阠ia by硑 bardzo bezpieczne.

 

Nad ca硂禼i czuwali fachowcy z najwy縮zej p蟪ki: mgr Natalia Markowska – trenerka II stopnia, wsp蟪pracuj眂a z kadr narodow seniorek, Mistrzyni Polski do lat 17-tu i 20-tu, br眤owa medalistka Mistrzostw Europy Junior體 i br眤owa medalistka Mistrzostw Polski Senior體, ponadto wielokrotna medalistka Puchar體 iata, a tak縠 dr Anna 痷rek, trenerka II stopnia, by砤 zawodniczka AZS AWF Katowice, reprezentantka Polski w Pucharach iata i Mistrzostwach iata kadet體, wielokrotna finalistka Puchar體 Polski, medalistka Mistrzostw Polski. Kadr go禼i stanowi硑 te zawodniczki MKS Pa砤c M硂dzie縴 w Katowicach, Maria Gaj體ka i Ma砱orzata Weryk.

 

To by硂 niezwyk砮 radosne spotkanie, kt髍e da硂 naszym uczniom wiele zadowolenia. W pami阠i pozosta硑 niezapomniane wra縠nia i satysfakcja z udzia硊 w prawdziwych walkach szermierczych.

Nasi uczniowie poznali now, ciekaw dyscyplin sportow, a samo spotkanie  sta硂 si doskona硑m sposobem promowania zdrowego stylu 縴cia, szermierki oraz Pa砤cu M硂dzie縴 w Katowicach.

 

Zdj阠ia ze spotkania pod poni縮zym linkiem:

 

https://goo.gl/photos/FdGhaFFDcsVsb3K37

 


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl