bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 


  Wizyta na Malcie

 

 

W okresie od lipca do padziernika 2018 r. jedenacioro nauczycieli wzio udzia
w mobilnoci zwizanej z realizowanym w szkole programem Erasmus plus, dofinansowanym przez Power Fundacja.

W wyjedzie do szkoy jzykowej „Alpha School of English” w St. Paulus Bay na Malcie uczestniczyy: Edyta Badura, Halina Bednarowicz, Marta Dziadak, Jolanta Gabry, Monika Gondek-Chmieliska, Halina Kaczmarek, Katarzyna Ksiko, Marek Reich, Agnieszka Stawowska, Joanna Syguda, Beata Szaflik- Sprung. Nauczyciele przebywali na Malcie w dwóch grupach, pierwsza grupa w lipcu, druga w padzierniku 2018 r.

 Wyjazd do szkoy jzykowej „Alpha School of English” w St. Pauls Bay na Malcie by dla wszystkich  niepowtarzaln okazj podnoszenia kompetencji jzykowych, nie tylko uczc si jzyka w szkole, ale take w praktyczny sposób trenujc nabyte umiejtnoci
w codziennych sytuacjach. Malta jako dawna kolonia brytyjska jest doskonaym miejscem na nauk angielskiego, poniewa  jzyk angielski jest tutaj jzykiem urzdowym i jest si nim otoczonym praktycznie cay czas.

Midzynarodowe grupy osób, które podobnie jak my przyjechay na wysp uczy si jzyka angielskiego stanowiy dla nas przestrze nie tylko do nowych dowiadcze edukacyjnych, ale stanowiy okazj do nawizania nowych znajomoci, poznania dobrych praktyk maltaskich szkó jzykowych, które znakomicie cz ofert szkó jzykowych
z turystyk.

Nauczyciele uczszczali na lekcje angielskiego, prowadzone przez rónych lektorów,
w grupach dostosowanych do ich poziomu jzykowego. W grupach spotykali osoby z rónych rejonów wiata, zarówno z Europy jak i innych kontynentów.

Ciekawe metody i techniki uczenia jzyka obcego wzbogaciy warsztat pracy nauczycieli, którzy bd wykorzystywa zdobyt wiedz w pracy z uczniami.

Wizyta na Malcie nie tylko zmotywowaa nauczycieli do nauki jzyka, ale by take okazj do poznania dorobku kulturowego tego kraju, takich jak megalityczne witynie czy St. Paul Co-Catedral, w którym znajduje si obraz Caravaggia cicie w. Jana Chrzciciela. Niezwykych wrae dostarczya wycieczka na wysp Gozo, wizyta w stolicy Vallettcie, Marsaxolokk czy Mdinie. Zachwyt wszystkich wzbudziy widoki na Upper Barrakka Garden, Azure Window, a take w Blue Grotto. To by dla wszystkich niezwykle owocny wyjazd.

 

 

Galeria

https://photos.app.goo.gl/tPjd5DApJd1fDbbz6


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl