bip
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
Strona g³ówna
aktualnosci
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
osiągnięcia uczniów
Informacje Dla uczniów
Informacje Dla rodzicow
świetlica
Biblioteka
Psycholog i Pedagog
Logopeda
facebook
aktualnosci
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch

 


  Wizyta w Manchesterze

 

 

 

 

W padzierniku i listopadzie 2018 r. grupa  projektowa nauczycieli, dziaajca pod patronatem POWER FUNDACJA,  uczestniczya  w dwóch szkoleniach wyjazdowych do Manchesteru w Wielkiej Brytanii. Tam nasi nauczyciele w skadzie: Edyta Badura, Halina Bednarowicz, Marta Dziadak, Jolanta Gabry, Monika Gondek-Chmieliska, Halina Kaczmarek, Katarzyna Ksiko,  Marek Reich, Agnieszka Stawowska, Joanna Syguda, Beata Szaflik-Sprung uczestniczyli w dwóch rodzajach zaj:  uczc si jzyka angielskiego oraz poznajc metod CLIL. 

W szkole jzykowej  Communicate School of English w Manchesterze kursy jzyka angielskiego prowadzone byy w dynamicznej i przyjaznej atmosferze. Szkoa faktycznie, zgodnie z prezentowan ofert zaproponowaa wysokiej jakoci kursy jzyka angielskiego,
a uczcy tam nauczyciele doskonalili nasze umiejtnoci komunikacyjne do codziennych celów i pomocnych w rodowisku nauczania.

            CLIL, czyli Content and Language Integrated Learnung dotyczy zintegrowanego ksztacenia przedmiotowo-jzykowego, opartego na jednoczesnym przekazywaniu treci
z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów jzyka obcego. Najwaniejsze elementy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór wicze uwzgldniajcy róne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez róne kanay sensoryczne a take stosowanie zindywidualizowanych róde i materiaów. Zajcia maj przede wszystkim charakter warsztatowy, co wymusza praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej.

Podczas zaj w szkole obowizywaa zasada mówienia po angielsku na zajciach i na przerwach. W szkole panowaa prawdziwie midzynarodowa atmosfera. Nasi nauczyciele uczestniczyli w zajciach wraz ze studentami z Ukrainy, Hiszpanii, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej. To skutecznie motywowao ich nie tylko do nauki jzyka, ale równie przeamywania barier, poznawania dalekich kultur, poznawania ludzi, których na co dzie
w Polsce nie spotykamy.

Równie po zajciach w szkole jzykowej nauczyciele mieli wiele okazji do praktycznej nauki jzyka, którym musieli posugiwa si w codziennych sytuacjach yciowych oraz w domach, w których mieszkali. Uczestnicy kursu doskonalili swoje umiejtnoci jzykowe w czasie poznawania Manchesteru, Chester, jak równie Liverpoolu. Nauczyciele w aktywny sposób zapoznawali si z histori i kultur Wielkiej Brytanii. Manchester, postindustrialne miasto, zachwycao i zaskakiwao ciekawym poczeniem XIX wiecznych budowli i wspóczesnych elementów. Interesujcym dowiadczeniem byo zwiedzanie Manchester Art. Gallery, w której znajduje si pokany zbiór dawnych
i wspóczesnych dzie sztuki.  W przestronnych salach wystawowych, ku swojemu zdumieniu, mona zobaczy mural Banksy’ego umieszczony obok klasycznych portretów.

Wizyta w Wielkiej Brytanii dla wszystkich uczestników bya niezwykle ksztaccym dowiadczeniem. To ciekawe i wartociowe dowiadczenie z pewnoci bdzie miao pozytywny wpyw zarówno na prac nauczycieli, jak i nauk uczniów.

 

 

Galeria

https://photos.app.goo.gl/qBUWPvTp35SwCQiq8


SZKO£A PODSTAWOWA NR 2

e-mail:     sp2swiet@interia.pl